Op donderdag 22 januari zat de burgemeester van Antwerpen in het Vredescentrum samen met een aantal jongeren uit 'den 2060'. De jongeren maakten een korte film over verschillende aspecten van de wijk, zowel positief als negatief. Die film geeft de aanzet tot een dialoog over mogelijke verbeteringen van de buurt.

Zeven jongeren uit ‘den 2060’ (lees: twintig-zestig), of ‘de Seefhoek’ maakten in samenwerking met VideAntz een film van vijf à tien minuten. Daarin vertellen ze over de positieve en de negatieve kanten van ‘hun’ wijk. Ze vonden het een ‘graaf initiatief’. “Ik was al met muziek bezig, maar een filmpje is eens een andere manier om de buurt te helpen,” zegt Tom. Het filmpje is een unieke gelegenheid om hun mening te uiten en hun weg naar de politiek te vinden. Burgemeester Patrick Janssens vindt het best oké dat het filmpje kort en krachtig is: “Het is echt en het gaat van jullie uit. Dat is aangenaam om een gesprek te beginnen.”

Identiteit

2060 wordt door buitenstaanders vaak negatief bekeken. Een filmpje over de wijk is prima om daar iets aan te veranderen. “Er mogen wel meer filmpjes gemaakt worden, want 2060 is meer dan snackbars of een gevaarlijke buurt,” vertelt Jamal. De burgemeester benadrukt dat ‘den 2060’ nu misschien nog een slechte reputatie heeft, maar dat de buurt goed op weg is om een hippe buurt te worden. “Het Kiel of het Zuid hebben het ook moeilijk gehad, maar nu zijn de huizen er onbetaalbaar geworden.” Aan de andere kant spreken de jongeren toch ook over ‘het gevoel 2060’, hun identiteit. “Jullie zijn trots op jullie wijk net omdat er mensen negatief tegenaan kijken,” stelt Janssens.

Plaats om muziek te maken

“Jongeren moeten bezig zijn,” zegt Jamal. “Ze zijn echter vaak niet op de hoogte van de jeugdcentra die er zijn.” Dat is volgens hem ook de reden waarom ze na school op het plein rondhangen. Muziek kan daar misschien iets aan doen. Jamal en zijn vrienden zijn vooral bezig met r&b en hiphop. “Jongeren moeten begeleid worden bij het ontwikkelen van hun talent,” zegt Tom. De 2060-jongeren pleiten voor een eigen gebouw waar ze muziek kunnen maken, iets drinken, chillen, tafelvoetbal spelen of tv kijken. “Wij zouden de jongeren dan aan het werk kunnen zetten,” besluit Jamal. Janssens stelt voor om een muzikale competitie te organiseren. “Daar zouden jullie de verschillende wijken bij kunnen betrekken.”

Communiceren met de overheid

De avond kadert in het grotere project Am I a European? dat op zoek gaat naar de mogelijkheden van digitale media om te communiceren met de overheid. Stichting OE (Nederland) en de Evens Stichting (België) geven jongeren in een zogenaamd ‘moeilijke’ grootstedelijke situatie, Amsterdam en Antwerpen, de kans om via een film de problematiek en hun mening daarover in beeld te brengen. Vervolgens kunnen ze een zinvolle dialoog aangaan met beleidsmakers op lokaal (en later Europees) niveau. Kif Kif vzw, VideAntz en de Evens Stichting zorgden in Antwerpen voor de lokale invulling van het project. De gespreksavond werd opgenomen en zal als voorbeeld voor andere landen dienen.

© 2009 – StampMedia – Maja Cools


Dit artikel werd gepubliceerd door JeugdWerkNet op 28/01/2009
Dit artikel werd gepubliceerd door MO* - online op 29/01/2009