De ouderen van vandaag zijn niet meer de ouderen van vijftig jaar geleden. Met dit statement wil de Vlaamse Ouderenraad de stereotiepe opvattingen over ouderen aanpakken. Ouderen zijn niet allemaal zorgbehoevend, integendeel: veel ouderen zijn actief, sportief en geëngageerd.

“De beeldvorming over ouderen is verkeerd,” zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. De twee voornaamste stereotypen over ouderen zijn dat ze zorg nodig hebben en dat ze de maatschappij heel veel kosten. “Het is waar dat sommige ouderen zorg nodig hebben, maar de meerderheid is zelfstandig,” legt Moerenhout uit. “Het is ook waar dat ouderen een pensioen krijgen. Maar toen zij werkten, hebben zij ook steeds afgedragen voor de gepensioneerden van toen.” Bovendien stelt Moerenhout dat ouderen veel zelf bekostigen. Vaak gaat hun volledige pensioen naar een rusthuis.

Stereotypen ontkrachten

Niemand weet waar de stereotypen vandaan komen, maar dat ze circuleren is een feit. “Ze zorgen zelfs voor negatieve verwachtingen. Ouderen denken dat ze sowieso in een rusthuis zullen terechtkomen en dement zullen worden,” verduidelijkt Moerenhout. “Ouderen willen eigenlijk niets liever dan deel blijven uitmaken van de maatschappij.” Volgens Moerenhout willen ze contact hebben met verschillende leeftijdsgroepen om hun leven door te geven.

Return aan de maatschappij

“De meeste ouderen zijn erg actief en hebben een volle agenda,” gaat Moerenhout verder. Ouderen zijn bezig met activiteiten voor zichzelf, zoals eten maken, wassen en het huis opruimen. Maar ze nemen ook deel aan ontspannende activiteiten zoals een reis, een uitstapje of sporten. In veel van die activiteiten zorgen ze bovendien voor een ‘return aan de maatschappij’. “Dat gaat van de kleinkinderen opvangen tot de kinderen helpen met herstellingen aan het huis of strijken.” Veel ouderen zijn tevens vrijwilliger in allerlei verenigingen, helpen in de palliatieve zorg, zijn opzichter in een natuurdomein of erfgoedconservator. “Al deze activiteiten komen niet in beeld, maar neem de ouderen weg en de maatschappij zou mank lopen,” concludeert Moerenhout.

De oudere en de jongere

Tegenover de ouderen staan natuurlijk de jongeren. “Er zijn veel gelijkenissen tussen beide groepen,” zegt Moerenhout. De Vlaamse Ouderenraad zit vaak samen met de Vlaamse Jeugdraad. “Als we dan praten over intergenerationele solidariteit, stoten we dikwijls op dezelfde problemen. Zo zijn beide groepen een ‘aparte’ groep en een ‘probleemgroep’. Maar jongeren hebben niet allemaal problemen en ouderen hebben niet allemaal zorg nodig.”

De oudere bestaat niet, net zomin als de jongere. “Hoe ouder mensen worden, hoe meer ze trouwens van elkaar gaan verschillen. Dat komt door hun levensgeschiedenis. Alles wat zij meemaken, hun opleiding, hun werk en hun kinderen, vormen hun karakter en scherpen hun vaardigheden aan. Mensen worden meer zichzelf naarmate ze ouder worden,” zegt Moerenhout.

Brochure

De werkgroep ‘media’ van de Vlaamse Ouderenraad wil met een brochure de stereotypen in onze maatschappij ontkrachten en een breed beeld weergeven over ouderen. Via de media hoopt de Vlaamse Ouderenraad een heleboel mensen op de hoogte te brengen van de diversiteit onder de ouderen. Scholen kunnen alvast de visie bij kinderen en jongeren verruimen.

De brochure ‘Beeldvorming over ouderen’ vind je op de site van de Vlaamse Ouderenraad: http://www.vlaamse-ouderenraad.be/.

© 2009 –  StampMedia – Maja Cools


Dit artikel werd gepubliceerd door GVA - online op 29/01/2009
Dit artikel werd geubliceerd door Het Belang van Limburg - online op 29/01/2009