Studenten met een kunstdiploma worden het hardst getroffen bij de jeugdwerkloosheid. Dat tonen cijfers van het schoolverlatersrapport van de VDAB aan. De opleiding kampt dan ook met dalende inschrijvingen.

Jeugdwerkloosheid zit in ons land nog steeds in de lift. Wie afstudeert in de master in audiovisuele kunsten krijgt het hard te verduren met een werkloosheid van 25 procent een jaar na het afstuderen. De professionele bachelor doet het iets beter. Volgens cijfers van het Schoolverlatersrapport heeft 83 procent van de afgestudeerden binnen het jaar werk. Toch behoren deze cijfers bij de laagste van alle opleidingen, zowel bachelor als master.

Stijn Bastianen studeerde twee jaar geleden af met een professionele bachelor in de beeldende kunsten. Hij is nog altijd werkloos. “Binnen de schoolmuren wordt het het allemaal romantischer voorgesteld dan het werkelijk is”, stelt hij. We zochten hem op, net als Manu Roegiers van LUCA School of Arts. Die instelling ziet haar aantal studenten nog stijgen.

© 2014 – StampMedia – Iris Luyckx & Joy De Meulemeester

 

 

 

---

Deze reportage werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 27/02/2014
Deze reportage werd gepubliceerd door Pienternet.be op 27/02/2014
Deze reportage werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 27/02/2014