De Limburgse vzw Beestig Wijs lanceert een ambitieus project onder dezelfde naam. Het project omvat een opvangcentrum voor honden in Kortenaken, dat tevens dienst doet als een leercentrum voor jongeren. De vzw wil hiermee de samenwerking tussen verschillende opleidingen in Limburg bevorderen.

Beestig Wijs zet zich achter een brede waaier van doelstellingen. De vzw wil jongeren uit zoveel mogelijk studierichtingen van het secundair en het hoger onderwijs samenbrengen, om hun individuele talenten en hun opleiding in de kijker te zetten.

Asiel

Het asiel is bedoeld als aanvulling op de klassieke centra. De vzw vangt honden op die, vanwege gedragsproblemen of een handicap, moeilijk te plaatsen zijn in een gezin. De honden worden eerst ondergebracht in een woonhuis om te bestuderen hoe ze zich gedragen in een normale, huiselijke omgeving. In het asiel van Beestig Wijs leven de honden tussen de vrijwilligers, in kleine roedels in plaats van in kennels. Nadat ze voldoende heropgevoed zijn, worden de honden overgebracht naar het adoptiecentrum in de schuur, waarna ze eventueel geplaatst kunnen worden. Adoptiegezinnen worden uitgebreid gescreend alvorens ze een hond mee naar huis krijgen. Vaak hebben mensen die op zoek zijn naar een huisdier een verkeerd beeld van wat het precies inhoudt om een hond te adopteren. "Zulke gesprekken duren heel lang. Wij willen dat er zo weinig mogelijk honden terug naar het asiel gebracht worden", zegt projectleidster Riet Abrahams.

Leercentrum

De vzw bestaat uit een toegewijde groep mensen met een hart voor dieren en jarenlange ervaring in het onderwijs. Samen willen ze op een vernieuwende manier de samenwerking tussen scholen bevorderen en dierenwelzijn op de kaart zetten. Jongeren werken het hele project mee uit: van het renoveren en het runnen van het asiel tot de promotie ervan. Ongeveer veertig scholen werken mee. Studenten kunnen stage lopen in het asiel en tegelijkertijd veel bijleren door de interactie met andere opleidingen en met de honden. Als tegenprestatie voor de opleidingen die aan het project meewerken, worden er filmpjes gemaakt voor de website. Deze filmpjes worden door de studenten zelf gemaakt, in samenwerking met Villa Basta, maar de schoolbesturen krijgen geen inspraak over de inhoud. "Het gaat bij ons om de leerlingen en niet om de scholen", aldus Abrahams. Deze filmpjes kunnen gebruikt worden om aan andere jongeren te tonen wat zo’n opleiding precies inhoudt en zo jongeren te helpen bij hun studiekeuze.

Ambitieus, maar realistisch

Zo een ambitieus plan kwam natuurlijk niet tot stand zonder de nodige kritiek. Tegenstanders vragen zich af of het project realistisch is en of jongeren zich professioneel gedragen. "Het centrum is geen duiventil waar jongeren zomaar binnenspringen als ze zin hebben. We hebben een gestructureerd businessplan”, verzekert Abrahams. In 2011 kreeg de vzw een voorwaardelijk positief antwoord op hun projectaanvraag en een vergunning voor het opvangen van een twintigtal honden. Van het steunpunt onderwijs van de provincie Limburg krijgen ze subsidies voor de reclamecampagne, waaronder het maken van de filmpjes. De overige kosten van het project worden volledig gedragen door de vzw.

© 2012 - StampMedia - Stef Vananderoye, foto: Pauline Poelmans


Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 26/01/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 26/01/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Supo.be op 04/02/2012