reacties (0)

(Supo.be) Een job bij het Belgische leger ziet er aantrekkelijk uit voor jongeren. Merkwaardig is wel: eens ze van naderbij kennismaken met Defensie, haken er velen af.

Het ministerie van Landsverdediging spendeerde vorig jaar 850.000 euro aan advertenties in verschillende media. Desondanks haalt minister van Defensie De Crem (CD&V) zijn rekruteringsquota - 1.500 nieuwe mensen per jaar - nog niet. Bovendien haakte de voorbije jaren soms zelfs de helft van de nieuwe aanwervingen af. Wij spraken met Kurt Verwilligen, woordvoerder van De Crem, en Kristof (22), een ex-militair die zijn opleiding niet volledig heeft afgerond.

Nieuwkomers

Kristof volgde de opleiding KBOO (kandidaat beroepsonderofficier) infanterie. Hij begon vol goede moed aan zijn training bij Defensie: "Ik was al lang geïnteresseerd in het leger en zag een mogelijkheid tot een mooie, avontuurlijke carrière." Het helpt natuurlijk ook dat werken bij het leger veel voordelen biedt. Dit is ook een van de redenen waarom jongeren zo worden aangetrokken door een opleiding bij het leger. "De job is zeker niet slecht betaald, daar profiteren nieuwkomers vaak van", vertelt Kristof.

Bert Maertens (N-VA) zei begin deze week dat amper twee op de honderd stagedeelnemers zich nadien aandienen voor een job als militair. Hij noemt deze stages allesbehalve een effectief instrument. "Bert Maertens heeft onze cijfers niet goed geïnterpreteerd", reageert Verwilligen. Van 2008 tot 2010 namen 5.129 jongeren tussen 14 en 20 deel aan de stages bij Defensie. "Het is niet meer dan logisch dat we in deze leeftijdscategorie niet iedereen kunnen rekruteren." Alleen de meerderjarige deelnemers, 2.762 in totaal, kwamen in aanmerking. Hiervan solliciteerden uiteindelijk 525 kandidaten en werden er 109 aangenomen. "Grosso modo een vijfde van de stagedeelnemers heeft gesolliciteerd voor een job." Dit in tegenstelling tot bij andere vormen van rekrutering, waarbij 'slechts' een tiende terugkeert.

Andere verwachtingen

Werken als militair is en blijft een moeilijke job, die zekere risico's met zich meebrengt. Kristof stopte met zijn opleiding onder andere omwille van zijn partner die hem niet graag naar het buitenland zag vertrekken. "Vaak zijn jonge militairen ook niet voorbereid of hebben ze hun keuze voor de opleiding te snel gemaakt." Het is zeer belangrijk om je eerst goed te informeren voordat je zo’n stap zet. "Uiteraard gaan we niemand tegen zijn zin bij ons houden, maar alles heeft zijn prijs", zegt Verwilligen. Na een tijd treedt namelijk de rendementsperiode in. Dan wordt er van een militair verwacht dat hij na één jaar opleiding, anderhalf jaar bij het leger blijft. Uitzonderingen op die regel moeten altijd goedgekeurd worden door de minister van Landsverdediging.

"De kandidaten kregen van de defensiehuizen selectieve info over de inhoud van opleidingen. Die infocentra van het leger zijn inmiddels grotendeels opgedoekt", vertelt Kristof. Zo werd er bij sommige defensiehuizen niet vermeld dat er aan de jongeren die een technische opleiding wilden volgen, bijna geen tactische kennis zou worden bijgebracht. Dit is niet het geval volgens Verwilligen. "Medewerkers bij defensiehuizen spreken uit ervaring over hun eigen carrière. Over de andere functies zijn er steekfiches gemaakt." Hier staat alle info op over de inhoud en duur van een opleiding.

Bij sommige jonge rekruten is een gebrek aan actie de afknapper. "Als je avontuur wil en dan maar een uurtje tactiek krijgt op de week en maar met twee wapens in plaats van een tiental leert werken, kan dat tegenvallen", vertelt Kristof. Verwilligen kan zich hierin vinden. "Veel jongeren stellen zich een gigantische, indrukwekkende carrière voor. Als ze dan een drietal jaar moeten wachten voor ze op missie worden gestuurd, kan ik mij inbeelden dat het te lang duurt. Maar het is onze verantwoordelijkheid om hen goed voor te bereiden voor we hen op pad sturen."

Imago

Ook de media spelen mee in het slechte imago dat Defensie almaar meer met zich meedraagt. "De pers maakt het leger keer op keer belachelijk", meent Kristof. "Ook Bert Maertens (N-VA) verdient een schop onder zijn reet." Kamerlid Maertens maakte zich niet geliefd bij het grote publiek met controversiële uitspraken over legerstages. Hij verkondigde bijvoorbeeld dat die niet meer dan een plezante en goedkope vakantie zijn voor jongeren die van actie houden. Hierdoor wordt het steeds moeilijker volgens Kristof om nieuwe kandidaten aan te trekken.

De stages zijn er echter niet alleen om te rekruteren. Hoofddoel van de campagne is het imago van Defensie te verbeteren. "Als de jongeren zich geamuseerd hebben en later positief terugdenken aan hun kennismaking met het leger, is zestig procent van onze doelstelling bereikt", aldus Verwilligen. "We willen een band creëren op lange termijn met toekomstige opinion makers."

Toch blijft Kristof over het algemeen positief over de opleiding. "Ze is specifiek gericht op de functie en taken die van je worden verwacht. Je kent de gevolgen op voorhand dus zie ik niet echt nadelen." De opleidingen zijn zeker niet te zwaar: "Als militair weet je nu eenmaal dat je niet-alledaagse dingen moet doen."

© 2012 - Supo.be - Jasmin Van San en Jana Merckx


Reacties

Plaats een reactie