Enthousiast en ambitieus, zo zou je Barbara Dzikanowice (24) kunnen omschrijven. Dankbaar ook, voor de kans die de VRT haar biedt om met vijf andere jongeren tv heruit te vinden onder de naam Krijg Carte Blanche. Een kans die ze met beide handen wil grijpen: ‘We willen iets groots bereiken.’

Ergernissen televisie

Wat dat ‘grootse’ einddoel is, laat zich niet zo gemakkelijk in één zin vatten. Het idee om tv opnieuw uit te vinden kwam immers voort uit meer dan één mankement bij de huidige televisieformats. "Neem nu jongere acteurs in fictieseries", aldus Barbara, "die brengen toch zelden een realistisch beeld van hoe jongeren zich gedragen, wat ze doen en wie ze willen zijn?" En daarmee wordt volgens Barbara ook meteen de kern van de zaak blootgelegd: "Er is Ketnet voor kinderen, en er is tv voor volwassenen. De aansluiting bij de leefwereld van jongeren en al de boeiende keuzes waar zij mee kampen, ontbreekt. Politiek bijvoorbeeld. In mei zijn het verkiezingen en er bestaat amper iets op maat van jongeren om ons daarover op ons niveau te informeren. Als het van mij afhangt, komt dat in ons eigen format, dat we vanaf januari mogen uitzenden, zeker aan bod.’

Participatie door sociale media

Om het gat tussen kinder- en volwassen-tv op te vullen, is het volgens Barbara noodzakelijk dat jongeren de wisselwerking met ervaren tv-makers aangaan. Die taak krijgen zij en de andere vijf jongeren nu dus bij Krijg Carte Blanche. Toch benadrukt ze dat het allesbehalve de bedoeling is om dit project binnen een select clubje uit te werken: "We willen herkenning opwekken bij jongeren en daardoor debat. We willen niet enkel zij die al geïnteresseerd zijn bereiken, maar zoveel mogelijk jongeren hun stem laten hebben in onze werking."
Die participatie, die Krijg Carte Blanche hoog in het vaandel draagt, spitst zich toe op sociale media. Barbara legt uit waarom: "Nadat we jongeren via tv herkenning laten vinden, willen we de aansluiting met die leefwereld ook maken via de sociale media. Dat doen we door hen de kans te geven mee vorm te geven. Niet enkel reageren of delen, maar wel mee creëren. Op die manier ontstaat er hopelijk een evenwicht tussen het ‘passief’ tv kijken en het ‘actief’ mee vormgeven."

Trots creëren

Barbara gelooft dat een dergelijke invulling van tv jongeren wél kan aantrekken, meer zelfs, dat het ervoor kan zorgen dat jongeren opnieuw trots worden. Trots op zichzelf, trots op elkaar. "Waarom dat nodig is? Omdat uit gesprekken met jongeren bleek dat ze net dat missen. Bovendien geloven we erin dat we door een positieve benadering veel kunnen bereiken."
Toch ziet Barbara maar al te goed het idealistische karakter van het project in. Want tv is dan wel een massamedium, om een verandering in eigenwaarde bij jongeren op te wekken, is veel meer nodig. Desondanks is het geloof dat dit project de aanzet kan zijn en kan prikkelen, keihard aanwezig. Heel veel hangt af van het format dat de zes geselecteerde jongeren van Krijg Carte Blanche van januari tot mei gaan brengen. Dat zorgt naast heel veel goesting toch ook voor de nodige zenuwen.

© 2013 -  StampMedia - Linde De Ceuster


Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 30/10/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 30/10/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 30/10/2013