ANTWERPEN - Tijdens een avond op café besluiten Louis Janssens (17) en Ferre Marnef (19) samen een voorstelling te maken en theatergroep compagnie DeSnor te beginnen. De twee snorloze jongens speelden onlangs hun tweede voorstelling Ideale Plaats op Theater aan Zee in Oostende.

“Het is een kwestie van durven en doen”, zegt Janssens. “Iedereen kan bereiken wat hij wil, je moet er gewoon wel heel hard voor gaan!” Overdag zitten de jongens nog op de schoolbanken, maar na school en in hun vrije tijd gaat er veel aandacht naar toneel. Nieuwe thema's en ideeën sprokkelen is een constante bezigheid en vakanties staan vaak in functie van repetities. En dat werpt zijn vruchten af.

Fuck you-houding

Wie een voorstelling bijwoont van compagnie DeSnor merkt al snel dat er voor de spelers weinig grenzen rond wat kan of niet kan bestaan. Roepen, dansen, zingen, alles kapot en vuil maken, seksualiteit, alcohol, naakt … “Een humoristische fuck you-houding”, aldus Janssens. “Wij zijn jeugdige en energieke mensen en wij houden er nu eenmaal van een brute en beeldende voorstelling te maken.” Elke voorstelling vertrekt vanuit de noodzaak een boodschap te brengen. Theater is volgens hen niet vrijblijvend, niet zomaar een toneeltje. Ze hebben iets te vertellen. Ze willen een punt maken, een reactie losweken bij het publiek zonder te moraliseren. Dat voorkomen ze met sfeerschepping en humor.

Theater aan Zee

In april maakten ze, als collectief met Robin Ekkart en Judith Willems, hun tweede stuk, Ideale Plaats. Daarmee werden ze geselecteerd door Jong Werk om op Theater aan Zee te spelen, waar ze begin augustus maar liefst zeven maal op de planken stonden. Als jongste spelers op het festival kregen ze veel enthousiasme, maar ook veel kritiek van het publiek. Het collectief ligt echter niet lang wakker van kritiek. “Je moet de commentaren filteren,” vertelt Janssens, “sommige commentaar is heel leerrijk en bruikbaar, maar soms gaat het gewoon om smaakverschil." Wanneer er discussie ontstaat, leeft het stuk en dat is het voornaamste, vindt hij.

Meer en straffer

Nu ze officieel uit de startblokken zijn, is het gezelschap klaar voor de toekomst. Ze zijn heel dankbaar voor alle kansen die ze aangereikt krijgen en willen verder, groter en meer. Niet bij de pakken blijven zitten, maar nieuwe uitdagingen aangaan. Het doel is om te blijven groeien en leren en dat kan enkel door veel te creëren en te spelen. Of in Janssens' woorden: “We moeten vooruit en meer en straffer.” Op 29 augustus is Ideale Plaats te zien op het Villanovafestival in De Studio in Antwerpen.

© 2013 – StampMedia – Bruna Eriksson