Geachte heer De Wever

Dank u om in onze plaats te getuigen over onze situatie. Hopelijk is het geweten van de Vlaming nu gesust. Laten we hopen dat hij even enthousiast reageert als elke Berber, Marokkaan of Noord-Afrikaan in uw stad. Wij hebben hier namelijk ook baat bij, want nu worden wij beter begrepen en, vraag het elke relatietherapeut maar, goede communicatie ligt aan de basis van elke langdurige en duurzame relatie. En wij, Noord-Afrikanen, begrijpen u alvast.

De uitspraken die u deed in Terzake waren een heus geschenk uit de hemel. We houden van u. Door u krijgen wij een menswaardig leven en verdwijnt ons wantrouwen jegens de overheid, en vooral N-VA, als sneeuw voor de zon. Het is grappig hoe er tientallen jaren nodig waren om een oplossing te vinden voor ons asociaal gedrag dat veel arme Vlamingen in de war heeft gebracht. Dat op tv onze situatie zeer genuanceerd uitleggen daarvoor genoeg kon zijn, was lang ondenkbaar. Tot maandag 23 maart. Die vastberadenheid en vuur in uw stem liet geen enkele Noord-Afrikaan onberoerd. Echt waar, wij houden van u!

Ook bedankt om ervoor te zorgen dat we ons niet meer achter ons racismeschild moeten verschuilen. Het begon vermoeiend te worden om dit schild steeds weer door te geven aan andere Noord-Afrikanen en weer terug te vragen als ware het een Champions League beker. De Vlamingen vonden het ondertussen wellicht ook een beetje ongeloofwaardig. Het leek bijna alsof we gediscrimineerd wílden worden. Eerlijkheid duurt echter het langst en we kunnen dus best gewoon inzien dat er mensen zijn die minder kans hebben om te falen op de werkvloer of in het leven in een appartement. Je neerleggen bij je beperkingen en ze accepteren is erg rustgevend en u hebt ons die rust gegeven! Bedankt om ons op tijd te redden!

Gelukkig luistert u na uw werkuren graag naar de verhalen van mensen uit alle uithoeken van de wereld wanneer u op de tram naar huis zit. U weet als geen ander dat Turken, Chinezen, Afghanen en Saudis niet gediscrimineerd worden. Zij hebben als Aziaten gelukkig geen last van racisme. Het is erg geruststellend om te horen dat zij meer aanvaard worden. Wij, Noord-Afrikanen, vinden het erg moedig van hen dat zij te allen tijde hun verantwoordelijkheid nemen en dat racismeschild al lang begraven hebben. Het is ook erg slim van hen want als je gewoon jezelf voor alles de schuld geeft, dan is er geen racisme meer. Haha, zo dom van ons. U bent een genie!

U hebt uw werk gedaan. Om u nu te bedanken, zullen wij, alle Noord-Afrikanen, iets doen aan die negatieve percepties en ervaringen waar u het over had. Wie dachten onze ouders en grootouders wel dat ze waren toen ze op een choquerende manier uit de trein zijn gestapt in de jaren 60? Dat ze toen al de eerste Vlamingen een negatieve ervaring bezorgde en deden verwarren valt niet goed te praten. De ‘Interdit aux Nord-Africains’-bordjes waren hun eigen schuld. Sorry, heer De Wever.

Ten slotte excuseren alle Noord-Afrikanen zich voor de Marokkanen en Berbers, inclusief zijzelf. Neem het hen alstublieft niet kwalijk. Zo zijn Marokkanen, en vooral Berbers, nu eenmaal. Bedankt om ze toch even te vernoemen op tv. Nu worden ze tenminste begrepen. Erg bedachtzaam van u om deze mensen niet te vergeten. U bent een schat!

Met hoogachting,

Meriam Akaouch
Siham Benhammou
Ismail Eddegdag
Sakina Elkayouhi
Khalid El Jafoufi
Sabiha Harrass
Kaoutar Lekraïchi
Fatima-Zahra Naimi
Samir Taif

- tot voor kort wantrouwige reporters van Stampmedia


Dit opiniestuk werd gepubliceerd door deredactie.be op 25/03/2015
Dit opiniestuk werd gepubliceerd door Knack - online op 25/03/2015
Dit opiniestuk werd gepubliceerd door Kifkif.be op 25/03/2015
Dit opiniestuk werd gepubliceerd door Opiniestukken.nl op 27/03/2015