De Vlaamse overheid besliste dat provincies zich niet meer mogen bezighouden met jeugdzaken. De subsidies voor het Limburgse jeugdbeleid dreigen daardoor te verdwijnen. In totaal gaat het over bijna 200.000 euro, waarvan 70.000 euro voor jongereninitiatieven zoals Limbomania en Villa Basta.

Voor de provincie Limburg staat de toekomst van het popbeleid op het spel. De provinciale jeugddienst ondersteunt namelijk een uitgebreid aanbod van cursussen, maar ook popwedstrijden zoals Limbomania. Hier krijgen jongeren de kans om hun muzikaal talent te tonen en verder te ontwikkelen. Als de subsidies wegvallen, zullen deze initiatieven ophouden te bestaan.

Actiedag

Woensdag 16 november legde Jean-Paul Peuskens, provinciaal gedeputeerde van Jeugd en Toerisme, zijn beleidsverklaring voor aan de Limburgse provincieraad. Hij besteedde ook aandacht aan de subsidies voor zijn jeugdbeleid, die dreigen te verdwijnen als zijn bevoegdheden naar de Vlaamse overheid worden overgeheveld.

“De Limburgse jeugd is essentieel voor de toekomst”, aldus Peuskens. Hij wil zoveel mogelijk bevoegdheden behouden door ze te verankeren in provinciale decreten. Momenteel onderhandelt hij volop met Vlaams minister van Jeugd Pascal Smet. Volgend jaar wil hij een actiedag organiseren waarop alle betrokken jeugdorganisaties hun stem kunnen laten horen. In 2013 wordt er dan samen met de andere Vlaamse provinciebesturen een akkoord gesloten met de Vlaamse overheid.

Symbolische doodsbrieven

De Limburgse jongeren lieten er geen gras over groeien en namen meteen initiatief. Via sociaalnetwerksites Facebook en Twitter riepen ze iedereen op om massaal aanwezig te zijn op de vergadering in het Provinciehuis.

De Limburgse Jeugdraad liet met een ludieke actie ook van zich horen. Ze deelden symbolische doodsbrieven uit en boden de raadsleden een koffietafel aan met echte Limburgse vlaai.

© 2011 - StampMedia - Tekst: Stef Vananderoye, foto: Ann-Katrien Van De Velde


Dit artikel werd gepubliceerd door JeugdWerkNet op 25/11/2011
Dit artikel werd gepubliceerd door Focus op Hasselt op 26/11/2011