"De beveiliging in en rond Antwerpse scholen moet strenger worden aangepakt", dat zegt burgemeester van Antwerpen Patrick Janssens. Met een 'plan van aanpak' neemt de stad in samenwerking met de politie de problematiek van wapenbezit op school ter hand. De scholen reageren alvast positief maar hoe staan jongeren hier tegenover?

Antwerpse scholen kunnen vanaf volgend schooljaar, op vrijwillige basis een nieuw schoolreglement goedkeuren. Dit reglement laat toe om nauwlettend toe te zien op wapenbezit. "Scholen die het nieuwe reglement niet in de hand nemen, zullen onveiliger zijn dan scholen die het wel doen", aldus Janssens bij de voorstelling van het nieuwe plan. Er bestaat vandaag de dag geen cijfermateriaal over wapenbezit op school. Meten is echter weten. Elke school die het 'plan van aanpak' goedkeurt, kan rekenen op de ondersteuning van de politie. Met een formulier worden jongeren in het bezit van een wapen opgenomen in een register. Zo kan de problematiek opgevolgd en geëvalueerd worden om incidenten in de toekomst te vermijden. Deze aanpak is uniek in Vlaanderen en wil met het initiatief een oproep doen naar de buitenwacht. Aanleiding voor dit nieuwe reglement zijn de incidenten in het verleden waarbij jongeren telkens gewond zijn geraakt.

De verschillende schoolnetten in Antwerpen kunnen zich vinden in het nieuwe plan, terwijl de jongeren beduusd toekijken. De meeste jongeren voelen zich geviseerd door de uitspraken van burgemeester Janssens. "Een school lijkt stilaan meer op een gevangenis", aldus een student. Uit een bevraging bij studenten blijkt dat jongeren zich in het nauw gedreven voelen omdat hun mening vaak achterwege wordt gelaten. "Wij worden gestraft voor de daden van enkelingen", aldus een student uit het middelbaar onderwijs.

Het nieuwe schoolreglement onderscheidt drie situaties: vermoeden van wapenbezit, vertoon van een wapen of dreiging met een wapen. In al deze gevallen mag de politie kordaat optreden om een eventueel incident te voorkomen. Deze nieuwe clausule in het schoolreglement stuit tegen de borst van de jongeren. Ze zitten met de vraag wat juist als wapen wordt gezien. "Mag ik dan niet meer knutselen met een schaar of breekmes", zegt een Sito 5-student.

Het 'plan van aanpak' moet houvast bieden om risicojongeren bij de kraag te vatten. Terwijl scholen in hetzelfde gareel lopen, zien jongeren hun vrijheid alsmaar verkleinen. "Wij worden letterlijk aan handen en voeten gebonden, het begint vervelend te worden", zegt een student. Het valt af te wachten of dit nieuwe reglement een passende oplossing biedt voor het probleem van wapenbezit.

© 2008 - StampMedia - Haik Guevorkian