© Twitter Youssef Kobo

 

Philip Roose is een Vlaams-nationalistische Twitter-militant, vriend van Theo Francken en Sander Loones, én wijnhandelaar in het Siciliaanse Catania. En sinds kort ook de maker van opvallende selfies. Met Joël De Ceulaer, Youssef Kobo en Mohamed Ouamaari. Niet meteen de Twittervrienden die je van Roose verwacht.

Sinds 2008 woont Philip Roose (37) in het mooie Sicilië. In het provinciestadje Catania werkt de actieve Twtitteraar als export manager bij Nicosia Wines. In zowel België als Italië als wijnhandelaar. “In het leven is er niet meer nodig dan eten en gezellig wijntje”, glimlacht Roose.

In een verder verleden was Roose oprichter en voorzitter van Jong N-VA Leuven, waar een kliek ontstond met onder meer huidige toppers Theo Francken, Sander Loones, Sarah Smeyers en Joachim Pohlmann. De dertiger beschouwt zichzelf nu als een trouw maar kritisch N-VA-lid en Vlaams-nationalistische militant. De bijhorende meningen deelt hij graag via Twitter. Dat draait wel eens uit op online debatten die er hard aan toe kunnen gaan.

“Misschien zijn niet alle mensen daar tegen bestand”, zegt Roose. “Omdat er zoveel mensen en dus meningen zijn op Twitter. En omdat sommige van die mensen in het echte leven misschien nog nooit in echte discussies verzeild zijn geraakt. Maar de hardheid van de discussies bepaal je meestal zelf.”

En zijn eigen discussies vindt Roose niet té scherp. “Weet je, op Twitter zitten erg intelligente mensen, waarmee het boeiend discussiëren is. En er zijn zeer kortzichtige mensen. Die kan je gewoon blokkeren of muten om het deftig te houden.”

Andere standpunten

Soms initiëren die Twitter-gesprekken dus ook een dialoog in levende lijve. Bewijze daarvan: de recente selfies. Roose ging op de koffie met Joël De Ceulaer, De Morgen-journalist met een mening, en aan tafel Youssef Kobo en Mohamed Ouamaari. “De Ceulaer en ik hebben allebei redelijk veel volgers”, vertelt Roose. “Ik was geïnteresseerd in zijn meningen en standpunten, dus hebben we via Twitter eens afgesproken.”

De dertiger vindt het naar eigen zeggen interessant om net mensen met andere standpunten te aanhoren. Zoals dus ook die van Kobo en Ouamaari. “Ze hebben ook onderling niet altijd dezelfde mening”, meent Roose. “Kobo is voor mij meer eerder een liberale centrist, terwijl Ouamaari volgens mij een conservatievere moslim is. Hun openheid voor debat hebben ze wel gemeen”,meent Roose.

Een van Rooses favoriete thema’s tijdens zulke gesprekken: de integratie en de achtergronden van moslims. Daarom ging hij na de aanslagen in Brussel al iets eten met luide stem Youssef Kobo. “Ik vind dat we na zulke gebeurtenissen moeten samenkomen. Met we bedoel ik: moslims en niet-moslims. Mensen zouden dat veel meer moeten doen.”


Roose geeft toe dat hij hard heeft genoten van die avond. “Het is zeker en vast voor herhaling vatbaar. Het is niet omdat mensen ideologisch niet op dezelfde golflengte zitten dat ze niet overeen kunnen komen.”

Vlaamse moslims

Niet-akkoord is voor Roose dus geen synoniem voor niet-interessant. “Integendeel! Het is altijd boeiend om te horen hoe een persoon van een andere politieke strekking denkt over bepaalde thema’s. Zoals het migratiedebat. Sommigen hebben problemen met dat debat, maar dat is volgens mij te verklaren door de tunnelvisie waarin vele mensen terechtkomen. Omdat ze te veel bij gelijkgezinden vertoeven.”

Roose blijft er van overtuigd dat er problemen zijn in de moslimgemeenschap. Daarvoor haalt hij een studie van de Nederlandse socioloog Ruud Koopmans aan. “Koopmans beschrijft daarin dat moslims niet op dezelfde lijn zitten als de gemiddelde Vlaming. Er is een groot socio-cultureel verschil tussen de meerderheid van Vlaamse moslims en niet-moslims.”

Roose wijst daarvoor naar “de problemen die moslimlanden kennen”. Zoals met de rol van de vrouw of homofobie. Of naar de centrale plaats van religie die Vlaamse niet-moslims ontgroeid zijn. “Maar zelf veralgemeen ik niet”, stelt hij. “Dat is waar veel mensen die op het Vlaams Belang stemmen bijvoorbeeld de mist in gaan. Ze zijn louter gericht op het negatieve, terwijl er ook een grote groep democratische Vlaamse moslims zijn. Met die mensen moeten we blijven praten.”

N-VA vs VB

“Veel media beweren dat Vlaams Belang en N-VA heel dichtbij elkaar aanleunen,” vervolgt Roose, “maar het feit dat wij nuance in het debat brengen, toont een fundamenteel verschil aan tussen beide partijen. Er zijn socio-culturele problemen binnen de moslimgemeenschap, en dankzij N-VA kan men hier eindelijk over debatteren. Er dus ook aan werken. Democratische moslims zijn hiervoor trouwens ook vragende partij.”

Zulke standpunten verdedigt Roose naar eigen zeggen dus graag in zijn Twitter- én live discussies. “De boodschap achter die selfies is eigenlijk deze: kom samen en praat. Zoals in Sicilië. Hier zitten we samen met socialisten, communisten, liberalen en zelfs ex-fascisten. Het punt is: durf over zulke thema’s spreken, en tolereer elkaars mening ook. We zijn het niet allemaal met elkaar eens, maar het blijft altijd interessant om andermans mening te horen.”

© 2017 – StampMedia – Jonathan Cieters

vorige volgende