Dekoloniseer de lokale samenleving. Onder dat motto startte de vzw Hand in hand tegen racisme begin dit jaar een lokale campagne. De reden: “het feit dat mensen met een migratieachtergrond niet volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving en te maken krijgen met discriminatie op allerlei terreinen.” Na de eerste regionale Kick-Off in Gent, trok de vzw naar Mechelen voor de opstart van de Antwerpse campagne.

De tweede regionale Kick-Off vond plaats in ROJM, het Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen. De bedoeling: vanuit Mechelen actie ondernemen voor de hele Antwerpse provincie. De activiteit startte met een introductie van Ludo Segers, de voorzitter van Hand in Hand. Hij illustreerde het publiek aan de hand van actueel nieuws waarom het belangrijk is om een campagne over dekolonisatie te voeren.

Tegelijkertijd legde hij uit hoe de campagne tot stand is gekomen. “Na lang brainstormen met meerdere deskundigen kwam Hand in Hand tot de conclusie dat een actie als deze nodig is”, klonk het . “De reden: discriminatie is niet alleen een probleem op de arbeidsmarkt, maar ook op vele andere domeinen.” Daarom zal Hand in Hand zich bij deze campagne focussen op vier aspecten: bibliotheek, stad, school en tradities.

Na een korte introductie van Segers gaf Mathieu Charles, medeoprichter Belgian Renaissance en medewerker bij Minderhedenforum, een presentatie over dekolonisatie. Charles kaartte aan hoe kolonisatie – op een onzichtbare manier – nog aanwezig is, en gaf aan hoe we kunnen dekoloniseren.

Daarna was het opnieuw aan de voorzitter. Hij toonde de eerste voorstellen die ontstonden na eerdere brainstormsessies, onder anderen op de eerst kick-off in Gent. Vervolgens was het aan het Mechelse publiek om samen met medewerkers van Hand in Hand en ROJM tot eigen voorstellen te komen. De focus lag vooral op school en tradities.

Een eerste voorstel: een gesprek met Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld). De conclusie: de campagne biedt een mooie kans om het eindelijk eens over dekolonisatie te hebben.

© 2017 – StampMedia / VersietyMedia – Lieven Miguel Kandolo