In Knack zegt Raf Feys, hoofdredacteur van de Onderwijskrant, dat het niveau daalt in de regentaatsopleiding, ooit een van onze sterkste troeven. "Dat Vlaams onderwijsminister Pascal Smet geen examens meer wil inrichten aan het eind van het eerste middelbaar, toont aan dat we op een regelrechte ramp afstevenen. Jonge leerkrachten leggen de lat lager, wat leidt tot nivellering."

Volgens Pascal Smet zit het nog wel goed met de basiskennis en -vaardigheden van onze jongeren. "De democratisering van het onderwijs in Vlaanderen heeft niet geleid tot nivellering en dramatische niveaudaling, zoals sommigen graag beweren, net zo min als hervormingen gelijk zouden staan aan kwaliteitsvermindering. Wie krampachtig wil blijven stilstaan, gaat onvermijdelijk achteruit, zeker in onze snel evoluerende mondiale samenleving."

Leve de oudere leerkrachten

"Enkel oudere leerkrachten hebben ervoor gezorgd dat de ontscholing bij ons minder sterk doorzet dan in andere Europese landen", stelt Feys. "Maar over tien jaar gaan die met pensioen en zullen de gevolgen pas echt voelbaar worden." Pascal Smet ontkent dit: "Werken aan gelijke onderwijskansen betekent niet dat de lat automatisch lager komt te liggen. Integendeel, het voeren van een gelijkekansenbeleid betekent net dat je elke jongere vanuit zijn of haar startpositie voldoende uitdaging biedt om optimale groei te realiseren. Differentiatie is daarbij het sleutelwoord en dat is dan ook een van de wezenlijke elementen in de hervormingsplannen voor het secundair onderwijs."

Opvoedende taken

Volgens Lieve Desplenter, departementshoofd lerarenopleiding aan de Karel de Grote-Hogeschool, worden steeds meer zorgende en opvoedende competenties van de leraar verwacht. Ze pleit dan ook voor een 'open school', waarin leraars samenwerken met logopedisten, sociaal werkers en psychologen. "Ieder kan met zijn deskundigheid een zorgende en opvoedende rol op zich nemen en zo kinderen (en hun gezinnen) met specifieke noden helpen. Dit laat de leraar toe zich opnieuw te concentreren op zijn kerntaak, namelijk het begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen."

Ook zij ontkent de niveaudaling in het hoger onderwijs. "De laatste jaren is enorm geïnvesteerd in kwaliteitszorg, zowel intern als vanuit de overheid. Om diploma's uit te reiken moeten we het niveau van de opleidingen hoog houden. Studenten kunnen hun studiepakket wel meer zelf samenstellen dankzij het flexibiliseringsdecreet, maar dat heeft allerminst een niveaudaling tot gevolg."

© 2011 - StampMedia - Adonis de Brito Almeida


Dit artikel werd gepubliceerd door Stadsomroep Brugge op 26/08/2011
Dit artikel werd gepubliceerd door Dilbeek-Malcontenten op 26/08/2011