Feromoonfeestjes zijn de nieuwste datingtrend in de Verenigde Staten. Op basis van de geur die een shirt afscheidt, wordt al dan niet de perfecte match gevonden. Al is niet iedereen overtuigd van het wetenschappelijke karakter van de feestjes.

Voor een feromoonfeestje laat je deodorant en parfum even achterwege en slaap je drie nachten in hetzelfde shirt. De T-shirts van de deelnemers worden in goed afgesloten zak­jes gestopt met een roze etiket voor vrou­wen en een blauw voor mannen. Bevalt de geur van een shirt? Dan ga je er­mee op de foto, zodat de eigenaar je kan benaderen. Je snuffelt je als het ware een weg naar de perfec­te partner. De bedenker van het concept is Judith Prays. Een jonge webdeveloper uit Long Beach, Cali­fornia die bij wijze van experiment haar vrienden uitnodigde op het eerste feromoonfeestje ooit. In een interview met CNN vertelt Prays dat ze tot het unieke concept kwam door speeddating en populaire weten­schap samen te brengen. Ze baseer­de zich op het idee dat menselijke geur ons tegelijk seksueel en emo­tioneel kan prikkelen. Ondertussen is haar experiment uitgegroeid tot een trend in datingland.

Okselzweet

Feromonen helpen bij de communicatie tussen individuen van eenzelfde soort. Ze spelen een belangrijke rol bij insecten, maar sinds decennia wordt er ook on­derzoek verricht naar de aanwezigheid van feromonen bij zoogdie­ren. De meningen erover zijn ver­deeld.

Voor haar experiment deed Prays beroep op het wetenschappelijk ad­vies van Charles J. Wysocki, een bio­loog en psycholoog die verbonden is aan het Monell Chemical Senses Center dat onderzoek verricht naar smaak- en reukzin. In een onder­zoek uit 2009 be­oordeelden vrouwen en mannen de sterkte van de geur van okselzweet, met en zonder toege­voegde parfums. Hieruit bleek dat het moeilijk was om een zweetgeur voor vrouwen te verdoezelen. De we­tenschappers vermoeden dat vrou­wen wel eens biologisch relevante informatie uit okselzweet kunnen halen die hen zou leiden in de part­nerkeuze.

Feromoonmythe

Richard L. Doty, directeur van het Smell and Taste Center aan de uni­versiteit van Pennsylvania, is een expert in reukzin. In zijn boek The Great Pheromone Myth stelt hij dat zoogdieren in tegenstelling tot insecten geen feromonen hebben. De Duitse neurowetenschapper pro­fessor dr. Thomas Hummel van de TU Dresden bevestigt het idee dat de mens geen feromonen heeft: “Maar er zijn wel geuren die ons gedrag en onze be­slissingen beïnvloeden op verschil­lende niveaus. Die geuren kunnen ook een zekere rol spelen in het vinden van de juiste partner.” Hum­mel voegt er nog aan toe dat er geen reden is om te denken dat die ‘so­ciale geuren’ enkel vrouwen zouden beïnvloeden, maar dat de reacties erop verschillen van persoon tot persoon.

Het verschil in geur tussen mensen wordt vooral veroorzaakt door het verschil in genen die mede het immuunsysteem bepalen. Vrou­wen blijken meer aangetrokken tot personen met sterk verschillende genen. Dat valt biologisch te verkla­ren: als twee mensen met genetisch verschillende immuunsystemen kin­deren krijgen, hebben die een beter afweersysteem en dus hogere over­levingskansen. Het gaat dus om het vinden van de juiste set genen om een goede voortplanting te verzeke­ren. Pure romantiek.

Genetische klik

Klinisch psychologe en seksuologe Kaat Bollen gelooft niet in de magie van de feromoonfeestjes: “Ik geloof in het bestaan en de werking van feromonen, maar denk dat hun invloed in de huidige cultuur van parfumeren en geschoren oksel- en schaamhaar heel beperkt is.” Volgens Bollen zijn de feestjes een ludieke manier om mensen te ontmoeten, maar mogen we een genetische klik zeker niet aanzien voor een goede relatiebasis.

Feromoonfeestjes zijn hun naam dan misschien niet waardig, onze lichaamsgeur geeft meer prijs dan we zouden vermoeden. In zwijm vallen door een penetran­te zweetgeur hoeft niet noodzake­lijk negatief te zijn. Wie weet betekent de geur dat je de perfecte match gevonden hebt die een sterk nageslacht verzekert.

© 2013 - StampMedia - Wided Bouchrika


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 07/05/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Belg.be op 07/05/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 07/05/2013