Op 22 januari praat de burgemeester van Antwerpen in het Vredescentrum met een aantal Antwerpse jongeren. De avond vormt de start van een dialoog en verkent daarbij het potentieel van het medium film om jongeren met de overheid te doen communiceren.

Hoe praat je met jongeren over politiek in een tijd van mediatisering? Hoe kun je jongeren betrekken in een debat over hún leefwereld? Ben ik een Antwerpenaar? is de lokale invulling van het bredere project Am I a European? dat op zoek gaat naar de mogelijkheden van digitale media om te communiceren met de overheid. Stichting OE (Nederland) en de Evens Stichting (België) geven jongeren in een  zogenaamd ‘moeilijke’ grootstedelijke situatie, Amsterdam en Antwerpen, de kans om via een film de problematiek en hun mening daarover in beeld te brengen. Met deze film kunnen ze vervolgens een zinvolle dialoog aangaan met beleidsmakers op lokaal (en later Europees) niveau.

2060

In Antwerpen zorgen Kif Kif vzw, VideAntz en de Evens Stichting voor de lokale invulling van het project. Er werd gekozen om de jongeren uit ‘2060’, of ‘de Seefhoek’, uit te nodigen voor dit project. Deze wijk krijgt namelijk bijzonder veel aandacht van de media. Bovendien identificeren de jongeren zich sterk met ‘hun’ wijk via de roepnaam ‘2060’ (lees: twintig-zestig). Vanuit het begrip identiteit wordt dan ook gewerkt aan een kritische vraagstelling.

Zoals in Amsterdam, gaat men ook in Antwerpen met de jongeren op stap in ‘hun’ wijk. Ze worden aangezet tot nadenken over hun leefwereld. De jongeren gaan op zoek naar lokale problemen, maar vooral naar de oplossingen die zij daarvoor zien. Via het maken van een film wil men jongeren stimuleren om zich te interesseren en te engageren voor het lokale beleidsniveau.

Het is belangrijk dat de film door de jongeren zelf geproduceerd wordt om hen door deze ervaring de mogelijkheden en de impact van mediatisering te tonen. Het videoproductiehuis VideAntz garandeert dat de reportage volledig gemaakt wordt door de jongeren, van interviews over camerawerk tot montage.

Gesprek

Op basis van die film zullen de jongeren in het Vredescentrum een gesprek voeren met Patrick Janssens. In een inleidend gesprek voor de film zullen de jongeren het hebben over de productie van de film en hun ervaringen met het gebruik van de media op zichzelf en hun omgeving. Er wordt gekeken naar de (mogelijke) rol van mediaproductie door jongeren.

Na de vertoning van de film is het tijd voor inhoud en een open gesprek over de wijk, over de praktische mogelijkheden ervan, het huidige beleid, mogelijk engagement van de jongeren, enzovoort. De nadruk wordt gelegd op de ‘aanzet tot dialoog’ en niet op ‘debat’. De jongeren krijgen de gelegenheid om hun gedachten te ventileren, maar onmiddellijke resultaten worden er niet beloofd. Het belangrijkste is dat de jongeren gehoord worden en dat alle partijen zo eerlijk mogelijk met elkaar praten.

De dialoog met de burgemeester vindt plaats op donderdag 22 januari 2009 om 19.30u in het Vredescentrum, Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen.

© 2009 – StampMedia – Maja Cools