Op de redactie van het jongerenpersagentschap StampMedia was Antwerps lijsttrekker Caroline Gennez (sp.a) zaterdagmiddag te gast voor een chatsessie met jongeren. Een uur lang kon iedereen die dat wilde een vraag stellen aan de politica. “Jongeren zijn altijd de kern van mijn politiek engagement geweest.”

Caroline Gennez is lijsttrekker voor sp.a in Antwerpen en kwam in die hoedanigheid chatten met jongeren op de redactie van StampMedia. Gennez was van 2007 t.e.m. 2011 partijvoorzitter van sp.a. Ze kijkt met gemengde gevoelens terug op die periode: “Langs de ene kant ben ik fier dat we 2 nieuwe regeringen vormden, de sp.a hebben vernieuwd en het land van de ondergang hebben gered met 542 dagen onderhandelen en een staathervorming. Langs de andere was het heel zwaar omdat ik niet hou van bashen en slagen onder de gordel. Maar ook dat maakt je uiteindelijk sterker”, stelt Gennez.

Haar rol als lijsttrekker voor de regionale verkiezingen ligt haar wel: “We voeren nu met de partij een gemotiveerde en geëngageerde campagne in cafés, in verenigingen, bij de mensen thuis en minder op tv. Ik vind die manier van campagne voeren veel leuker. Dan kan je echt met de mensen praten en zien ze je ook zoals je echt bent."

"Media draaien alles door eenzelfde mal, dat is vervlakkend", meent Gennez. "Ik denk dat ik best wel fel ben: what you see is what you get, dat past niet altijd in het plaatje.” Al ziet ze het niet zitten om in een marcelleke te poseren, zoals haar partijgenote Maya Detiège. "Ik zou die foto niet op het grote publiek durven loslaten", lacht Gennez.

Hoe links is sp.a?

Peter Mertens, de voorzitter van PVDA+, gaf onlangs hevige kritiek op sp.a. Dat de partij de laatste tijd niet zo heel sociale maatregelen heeft genomen door o.a. de werkloosheidsuitkeringen en wachtuitkeringen te laten doen afnemen in de tijd. De vraag kwam dan ook van verschillende kanten: vaart sp.a een meer liberale koers?

“Sp.a is de enige linkse partij die de blijkbaar aanstormende tsunami van rechts het hoofd kan bieden”, antwoordt Gennez. “Authentiek links zijn is je idealen van gelijkheid, vrijheid en solidariteit koppelen aan daadkracht voor verandering: een vermogenswinstbelasting, jobcreatie door lastenverlaging en innovatie- en vormingsinvesteringen, strijd tegen de fraude, pal staan tegen discriminatie en racisme. Waar links verdeeld is, kust rechts zijn pollekes. Dat zeg en betreur ik al jaren. Ik ben een absolute fan van progressieve samenwerking. Helaas staat de verzuiling in dit land dat nog steeds in de weg.”

Meer Nelson Mandela’s

Abdellah vroeg wat de sp.a gaat doen aan islamofobie, volgens hem een realiteit in onze maatschappij. Gennez is het met hem eens, en betreurt dat. “Ik heb een sociaaldemocratisch waardenkader: gelijkheid, vrijheid en solidariteit. Daar meet ik alles aan af. Xenofobie, racisme en discriminatie is het kwaad en de kwalen van alle tijden”, weet Gennez. Iets later haalde ze ook hard uit naar de kopstukken van het Vlaams Belang.

“De toenemende onverdraagzaamheid tegen mensen met een andere huidskleur, geloof of taal is stuitend”, vervolgt Gennez. “We moeten islamofobie radicaal bestrijden. Ik pleit voor respect, gelijke behandeling van alle religies en overtuigingen. Vooroordelen tegengaan op school, op het werk, op straat... Nelson Mandela is het perfecte voorbeeld van onwankelbare ethiek en daadkracht voor een rechtvaardige zaak, de strijd tegen racisme en onderdrukking. We hebben over de hele wereld, maar ook bij ons, meer Nelsons nodig.”

“Jongeren zijn onze toekomst”

Jongeren zijn altijd de kern van Gennez’s politiek engagement geweest. “Ik was lang voorzitter van de Jongsocialisten en schepen van jeugd en onderwijs in Mechelen. Investeren in jongeren is investeren in de toekomst: Concreet: ruimte om te spelen, te skaten, te ravotten en te hangen. Een jongerengarantie voor werk zodat alle schoolverlaters na 4 maanden een stage of een job hebben. Geen verhoging van de inschrijvingsgelden in het hoger onderwijs, wat alle andere partijen blijkbaar wel voorstellen”, verwijst Gennez naar Open VLD.

Van de liberalen gaat het naar de N-VA. Wat als de Vlaams-nationalistische partij in Vlaanderen de verkiezingen wint en de PS in Wallonië? Is links dan te versnipperd om weerwerk te bieden tegen rechts? “We moeten op links allemaal blijven uitgaan van onze eigen overtuiging. Socialist, sociaaldemocraat, progressief, solidair, sociaal-ecologisch, mededogend… Samenwerken zal het verschil maken, tégen rechts.”

PS en N-VA zullen volgens Gennez niet samen in de volgende federale regering zetelen. “Ik was getuige op de eerste rij toen we samen onderhandelden over de eventuele vorming van de federale regering. N-VA is sociaaleconomisch alleen maar meer naar rechts opgeschoven: afschaffing index, sociale zekerheid bevriezen… Dat zal ook nooit kunnen met ons, sp.a. Water en vuur zijn zelfs in een democratie nu eenmaal niet te verzoenen.”

One down, six to go

In de aanloop naar 25 mei zet StampMedia sterk in op inspraak voor jongeren tussen 16 en 26 jaar. Het opzet is jongeren rechtstreeks in contact te brengen met hun vertegenwoordigers. De komende weken kunnen ze een uurtje chatten met zeven Antwerpse lijsttrekkers. Volgende week komt Bart Somers op bezoek.

Lees de chatsessie hieronder opnieuw via Coveritlive of download de PDF.

© 2014 – StampMedia – tekst: Lien Van Doorslaer, foto: Milou Verstappen, video: Lien Van Doorslaer & Rik Potoms


Dit artikel werd gepubliceerd door deredactie.be op 26/04/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 26/04/2014