Het OCMW van Gent heeft een cheque ter waarde van 3.600 euro overhandigd aan vzw KRAS, een koepelvereniging van initiatieven die armoede bestrijdt. Het lijkt een klein bedrag, maar wanneer het gericht gebruikt wordt, kan het wel degelijk een verschil maken.

Vzw KRAS (Kring Rond mensen in Armoede in de Stad) is een overkoepelende organisatie van verschillende armoedewerkingen. De vereniging bestaat uit veertien afdelingen en werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers. De prioriteit is basishulp geven aan mensen die in armoede leven. “Vanuit het OCMW en met behulp van het nieuwe bestuursakkoord, dragen wij armoedebestrijding hoog in het vaandel”, zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens.

Geen nieuwjaarskaarten

Het OCMW heeft voor het vijfde jaar op rij geen nieuwjaarskaarten verstuurd, behalve naar de bewoners van de vier woonzorgcentra. Op de homepagina van de website van het OCMW konden bezoekers de nieuwjaarswensen lezen. Net zoals op affiches die verspreid werden in ruimtes waar veel cliënten en bezoekers komen. Door geen nieuwjaarskaarten te drukken, bespaarde het OCMW 3.600 euro. Dat geld wordt elk jaar aan een goed doel geschonken, wat dit jaar opnieuw vzw KRAS is. “Wij vonden het symbolisch heel belangrijk om die dienst extra te ondersteunen”, zegt Coddens. Ria Roosens, coördinator van vzw KRAS, zegt dat alle veertien afdelingen een deel van de 3.600 euro krijgen. “Het lijkt een zeer klein bedrag, maar het wordt gebruikt om mensen gerichter te ondersteunen. Het geld kan gebruikt worden voor een bril of schoolkledij. Zaken waarbij een klein beetje steun veel effect heeft.”

Respect en menswaardig leven

Een groot deel van de maatschappij zit of belandt in de armoede. Vaak worden deze mensen maatschappelijk onbereikbaar. Omwille van diverse redenen vinden zij de weg naar officiële hulpverlening niet of kunnen zij niet meteen geholpen worden. Vzw KRAS wil deze kwetsbare groepen aanspreken en begeleiden vanuit hun visie dat ieder mens recht heeft op respect en op een menswaardig leven. “Lage inkomens of kleine pensioenen, gekoppeld aan stijgende kosten voor huisvesting en energie maken het moeilijk om menswaardig te overleven”, zegt Ria Roosens.

Droom

In het bestuursakkoord van Gent staat dat het OCMW een coördinerende en voortrekkersrol zal spelen in de bestrijding tegen armoede. “We willen er alles aan doen om het armoedecijfer naar beneden te krijgen en mensen die flirten met de armoedegrens te helpen. Maar dat is een werk van lange adem", zucht Coddens. Ook Ria Roosens wil dat het armoedecijfer naar beneden gaat. “Het is een droom om ooit overbodig te worden, maar we weten dat het een illusie is om armoede volledig terug te dringen. We merken wel dat mensen zich sterker beginnen te voelen door ermee samen te werken. Als we hen een beter gevoel kunnen bezorgen, ondanks hun situatie, dan zijn we al een stap vooruit.”

© 2013 - StampMedia - Shana Rasschaert


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 06/02/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 06/02/2012