Hoe pakken we de torenhoge jongerenwerkloosheid in Europa aan? Over die vraag bogen politici, experts en jongeren zich tijdens de jongerenconferentie Yfactor van de EU. “De Europese jeugdwerkloosheid kost ons 187 miljard euro.”

Zo’n zes miljoen Europese jongeren tussen de 15 en 24 jaar zijn momenteel werkloos. Daarmee scoort de Europese jeugdwerkloosheid procentueel (21%) zelfs dubbel zo hoog als de normale werkloosheid in Europa (9%). Waar liggen de oorzaken, en nog belangrijker, wat zijn de oplossingen?

In een panelgesprek op de jongerenconferentie Yfactor van het Comité van de Regio’s (EU) in Brussel, lieten enkele deskundigen samen met een tachtigtal jongeren hun licht schijnen over de zaak.

187 miljard

Dat landen als Spanje en Griekenland de ranglijsten aanvoeren met jeugdwerkloosheidpercentages rond de vijftig percent, is op zich geen verrassing. De eurocrisis is één van de voornaamste oorzaken waardoor jongeren werkloos zijn. Lidstaten die minder hard getroffen zijn, scoren opvallend beter waardoor een enorme kloof binnen de EU ontstaat.

Nederland (9,6%) en Duitsland (7,2%) behoren tot de betere leerlingen van de klas. België schommelt met zijn 22% rond het Europese gemiddelde. “De zes miljoen jonge Europese werklozen kosten ons 187 miljard euro”, aldus professor Mike Campbell, researcher voor het Europese URBACT Job Generation Project, dat zich focust op werkloosheid.

Ouderwets onderwijs

“Toch is de financiële crisis niet de enige oorzaak van de huidige en toekomstige problemen”, zegt vicevoorzitter van de jongerentak van de European People’s Party, Juha-Pekka Nurvala. “Ons educatiesysteem is helemaal niet up-to-date. Kinderen en jongeren leren op school wel schrijven, lezen en rekenen maar lijken de digitale trein te missen.”

Nurvala meent dat een heleboel jongeren niet genoeg gekwalificeerd zijn in de IT. “Hoeveel van jullie kunnen programmeren of weten dat computertaal meer is dan 0’en en 1’en”, wijst hij de aanwezigen jongeren aan. “We moeten het onderwijs meer op digitalisatie focussen.”

Volgens Gianfranco Simoncini, regionaal minister voor Economische Activiteiten en Werkgelegenheid in Toscane, zijn school en werk dan weer niet genoeg op elkaar afgestemd om jongeren aan het werk te krijgen. “Er is nog altijd een te groot verschil tussen het leven op de schoolbanken en het leven op de werkvloer”, meent de Italiaan.                

Junckerplan

Om de Europese economie een trap onder de kont te geven, kwam de Europese Commissie enkele maanden geleden alvast met het Junckerplan op de proppen. Een investering van 315 miljard euro, verspreid over de komende drie jaar, moet de economie uit het slop halen en de werkgelegenheid een flinke boost geven.

Een investering die volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) wel eens 2,1 miljoen extra banen zou kunnen opleveren. Begin februari maakte de Commissie nog eens een miljard euro extra vrij om de jongerenwerkloosheid aan te pakken. Vooral de regio’s die het hardst onder jeugdwerkloosheid leiden, zoals Spanje en Griekenland, krijgen het grootste deel van de koek.

Stages

Dat enkel financiële steun van vadertje (Euro)staat Europa terug op de been zal helpen, geloven de panelleden niet. “De sleutel tot een goede job, ligt bij een goede en succesvolle stage”, meent Nicholas Wenzel, medeoprichter van InternsGroPro, een organisatie die stages recenseert. “Stages zijn tegenwoordig soms echt problematisch. Studenten worden niet betaald, leren weinig of niets bij en worden gedegradeerd tot goedkope werkkrachten.”

Wenzel pleit daarom voor meer meer transparantie in het hele stagegebeuren. “Daarom hebben we onze portaalsite InternsGoPro opgericht zodat stagiaires en werkgevers elkaar feedback kunnen geven.” Simoncini knikt goedkeurend: “Toscane was de eerste regio die een wet aannam om de regels omtrent stages te bepalen om uitbuiting tegen te gaan.” Allemaal goed en wel, klinkt het uit het publiek: “Wij willen geen stages, wij willen jobs”, antwoordt een meisje uit het publiek.

Efficiënte educatie

Een andere sleutel tot een betere toekomst voor de jeugd, ligt volgens de panelleden bij een goede en efficiënte educatie. “Er zijn drie pijlers waar we onze educatie op zouden moeten richten”, legt Eva Paunova, het jongste Europarlementslid van de Europese Volkspartij, uit.

“Ten eerste moet educatie meer op vaardigheden en minder op kennis gericht zijn. Ten tweede moet het een idee geven van en aanzetten tot ondernemerschap”, vervolgt Paunova. “Een vierde van de jongeren die al van kleins af aan in het ondernemerschap werden onderwezen, werd ook effectief ondernemer.” Bovendien moet het onderwijs zelfinitiatief meer aansporen, benadrukt ze. “Nog te veel jongeren denken dat iemand anders het wel voor hen zal doen.”

Geen wonderoplossing

Een aantal elementen keren steeds terug. Het stimuleren van ondernemerschap bij de jeugd, het gemakkelijker toekennen van financiële leningen aan jonge starters of het belonen van bedrijven die post-graduaten aannemen.

De mogelijkheden om de jeugdwerkloosheid de kop in te drukken, lijken legio. “Toch bestaat er geen wonderoplossing”, zegt Simoncini. “Er is geen quick fix. Er zijn enkel een hele hoop maatregelen waarvan we hopen dat ze op langere termijn bijdragen aan de werkgelegenheid voor jongeren.”

© 2015 – StampMedia – Jef Cauwenberghs
Dit artikel is gepubliceerd op Alles Over Jeugd op 20/02/2015