De stad Antwerpen wil het Stadspark tegen 2012 vernieuwen zodat het beantwoordt aan de behoeften van deze tijd. Buurtbewoners verenigden zich en richtten een website op.
Op initiatief van het stadsbestuur kunnen buurbewoners en gebruikers van het park  tot 31 januari 2009 deelnemen aan een online enquête.
StampMedia polste nu reeds naar de reacties van zowel volwassen als jonge bezoekers/gebruikers van het park.

© 2009 - StampMedia - Haik Guevorkian en Moozy Niasse