Van 5 tot 10 mei 2012 reizen 1.000 jongeren en overlevenden van de Holocaust mee met De Trein der Duizend, een herinneringsreis naar Auschwitz. Met die rit wordt 'de overwinning van de democratie op het politiek extremisme' herdacht. De laatstejaarsstudenten Etalage van SISA Antwerpen rijden mee.

In mei 2012 organiseren de Auschwitz Stichting, het Instituut voor Veteranen en de Internationale Federatie van Verzetsstrijders (FIR) de bijeenkomst en verplaatsing van 1.000 jongeren van Brussel naar Auschwitz. Dat gebeurt met een daarvoor speciaal ingelegde trein: De Trein der Duizend.

Deze trein, een oude slaaptrein van de NMBS, vertrekt in Brussel en stopt vervolgens in een aantal stations waar telkens jongeren opstappen. In totaal rijden duizend jongeren uit 15 verschillende Europese landen, samen met de laatste overlevenden van de kampen, 23 uur lang mee tot in Krakau. De dagen erna bezoeken de jongeren de kampen Auschwitz en Birkenau.

Herinnering levend houden

Volgens Griet Brosens van het Instituut voor Veteranen is het heel belangrijk om de herinnering aan de Holocaust levend te houden bij jongeren. Zij hebben immers niet allemaal nog familie die de oorlog bewust heeft meegemaakt. "Met deze reis leren jongeren zaken bij over de geschiedenis die niet in hun schoolboeken staan. Ze zien met hun eigen ogen wat intolerantie kan veroorzaken. Hopelijk leren ze hieruit dat verdraagzaamheid ook in de huidige samenleving belangrijk is."

Uit elke Belgische provincie zijn er twee scholen geselecteerd die mogen deelnemen aan de reis. De organisatie hield bij de selectie van de scholen rekening met de inspanningen rond herinneringseducatie. Het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten (SISA) uit Antwerpen was een van de gelukkigen. Zij sturen in mei de laatstejaarsstudenten Etalage en Standenbouw mee met De Trein der Duizend.

Een echt concentratiekamp

"Onze school doet al jaren inspanningen om de leerlingen bij te leren over de Holocaust", zegt Leo De Clippeleir, communicatieverantwoordelijke van SISA. "Zo brengen we met de leerlingen ieder jaar een bezoek aan Breendonk en hebben onze leerlingen een gedenkplaat gemaakt voor het concentratiekamp Sachsenhausen bij Berlijn."

Vincent Moens (17) is laatstejaarsstudent Etalage en Standenbouw en kijkt al uit naar de bijzondere reis. "Bij godsdienst en zedenleer zijn we al jaren bezig met het thema. Ik vind het belangrijk dat we hierover leren op school, de Holocaust mag nooit vergeten worden. Dat we met De Trein der Duizend een echt concentratiekamp gaan bezoeken, is een unieke kans."

Van Toen, Nu en Straks

Vincent en zijn klasgenoten organiseren ter voorbereiding van hun reis de tentoonstelling Van Toen, Nu en Straks in het Centraal Station van Antwerpen. Op de tentoonstelling zijn dertig gipsbeelden te zien, die slachtoffers van de genocide voorstellen. Moens: "De naam van de tentoonstelling verwijst naar het feit dat intolerantie iets is van alle tijden. De Holocaust is lang geleden maar nog altijd actueel. Schendingen van de mensenrechten blijven zich voordoen."

De tentoonstelling Van Toen, Nu en Straks loopt van 22 tot 30 maart 2012 in het Centraal Station van Antwerpen.

© 2012 - StampMedia - Katrijn Leemans


Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 22/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 22/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 22/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 22/03/2012