Jongeren beseffen dat klimaatopwarming een reëel probleem is, maar weten niet hoe ze de strijd kunnen aangaan. Dat blijkt uit de klimaatenquête van jeugddienst Globelink, waar meer dan 500 jongeren aan deelnamen. “Misschien moeten er verplichte klimaatlessen in de nieuwe leerplannen worden opgenomen?”

In de aanloop van De Geheime CoöPeratie bevroegen negen jonge klimaatactivisten van jeugddienst Globelink ruim 500 jongeren tussen 12 en 25 jaar over het klimaat. Terwijl 47,6 % van hen zegt “erg bezorgd” te zijn over de klimaatverandering, gelooft ongeveer twee derde dat de sleutel tot verandering bij hen zelf ligt. Maar, zo blijkt ook uit de enquête: jongeren weten niet hoe of wat ze moeten doen om te strijd aan te gaan. Volgens enquêteur Victor (19) toont dit “dat de grens tussen onverschilligheid en onwetendheid flinterdun is”.

Hoewel 50,2% wel aangaf de oorzaken en de gevolgen van de klimaatverandering te kennen, vraagt collega-enquêteur Jessica (22) zich af of de meerderheid geen sociaal-wenselijk antwoord gaf. “Wat mij verbaasde aan de resultaten van de enquête is dat jongeren minder kennis hebben dan ik verwachtte.” Victor nuanceert: “Ik denk dat jongeren beseffen dat er een probleem is en dat ze wel basiskennis hebben, maar of de omvang van het probleem ook echt tot hun doordringt, blijft de vraag.”

Media als primaire kennisbron

Jongeren geven aan dat ze hun kennis vooral halen uit de media. Terwijl de media voor meer dan drie kwart van de respondenten de belangrijkste kennisbron over het klimaat is, is de school dat voor 61,7%. Opvallend is dat school hierdoor slechts op de derde plaats komt, na sociale media, zoals Facebook en Twitter. “Misschien moeten er verplichte klimaatlessen in de nieuwe leerplannen worden opgenomen”, grinnikt klimaatactivist Wesley (18).

Dat lijkt geen slecht idee, aangezien 68,4% niet weet dat er jaarlijks een klimaatconferentie wordt georganiseerd, zoals volgende maand in Parijs. Volgens collega Liselot (17) moet er daarom ingezet worden op educatie. “Zo kan er verdere bewustwording worden gecreëerd. We mogen niet vergeten dat meer dan de helft van de ondervraagde jongeren het wel degelijk belangrijk vinden om iets aan het klimaatprobleem te doen en dat ze ook beseffen dat niet enkel de overheid, maar ook zijzelf verantwoordelijk zijn voor het klimaat.”

Alarmbel

Toch kan men niet alle verantwoordelijkheid bij de jongeren leggen. Met de resultaten van de enquête trekken de jonge klimaatactivisten aan de alarmbel. “De resultaten tonen dat er bij de jongeren veel goede wil is, maar dat het nu tijd is voor actie. Die actie kan alleen effectief zijn wanneer politici op de goede wil van jongeren inspelen.”, stelt Victor.

Bert (18), die in de herfstvakantie met vijf jongeren duurzaam naar Parijs reisde, krijgt het laatste woord: “Als wij er in slagen om de meningen van jongeren op een duurzame manier tot in Parijs te brengen, moet dat onze politici ook lukken. Nu is het aan hen.”

© 2015 – StampMedia – tekst: Chloë Carlens, foto: Maurizio Ciranni


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 06/11/2015