Als kinderen en jongeren moe zijn, kan dat het gevolg zijn van schoolstress. De mate van schoolstress van 15-jarigen is bijna het dubbel van het percentage bij de 11-jarigen. Dat blijkt uit een internationale studie uitgevoerd onder toezicht van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Hoewel jongeren zich over het algemeen gelukkig en gezond voelen, is de helft van de jongeren ’s ochtends moe. Dat kopte De Standaard op 19 januari. De cijfers zijn afkomstig uit de internationale studie HSBC (Health Behavior in School-Aged Children) uitgevoerd onder toezicht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en gepubliceerd in de Franstalige krant La Dernière Heure. Bovendien zou ongeveer 15 procent zich minstens een keer per week gedeprimeerd voelen en klaagt een kwart van de jongeren over zenuwachtigheid. Ook zegt een kwart van de jongeren dat ze minstens een keer per week moeite heeft om in slaap te raken. Ongeveer 13 procent zou dat zelfs elke dag hebben

Schoolstress

“Jongeren meer moe?” Studentenbegeleider Wim Schramme is niet echt overtuigd van een trend. De redenen voor slaapproblemen zijn divers, legt Schramme uit: “Studieproblemen of schoolstress, maar ook familieperikelen of fysieke aandoeningen zijn factoren die de slaap verstoren.” Schramme stelt als studiebegeleider duidelijk vast dat er heel wat stress bij studenten ontstaat om al het schoolwerk gedaan te krijgen. “Taken maken, lessen volgen, boeken lezen, papers op lange termijn zien af te krijgen… Studenten die op kot zitten, moeten bovendien nog rekening houden met boodschappen doen en eten maken. Een goede planning is dan nodig, maar als die ontbreekt, kan dat wel leiden tot grote problemen,” aldus Schramme.

De cijfers van het HSBC-onderzoek over schoolstress bij Vlaamse kinderen van 11 tot 15 jaar vertonen een duidelijke stijging: van 17 procent over 25,5 naar 31,5. De mate van schoolstress neemt duidelijk toe in de meerderheid van de landen, voor meisjes nog meer dan voor jongens. Uit de internationale studie blijkt ook dat schoolstress niet alleen een probleem is van individuele leerlingen, maar dat het zelfs gezien wordt als een deel van wat ‘school’ is. Schoolstress wordt ook gelinkt aan de hoge eisen die ouders of leerkrachten stellen. Net zoals andere stress, wordt schoolstress geassocieerd met een minder goede gezondheid, minder levenskwaliteit en minder voldoening van school en met meer psychosomatische symptomen, stelt het HSBC-onderzoek.

Moe van school

Dat de helft van de jongeren ’s ochtends moe is en dat een kwart zenuwachtig is, zoals de studie HSBC aanhaalt, kan dus te maken hebben met schoolstress. Psychosomatische klachten of symptomen als hoofdpijn, rugpijn, nervositeit en geïrriteerdheid zijn enkele indicatoren van hoe jongeren reageren op stress. Stress kan zich nog op verschillende manieren uiten: naast algemene vermoeidheid zijn ook aandacht- en geheugenstoornissen, eetstoornissen (zowel teveel, te weinig als op onregelmatige tijdstippen eten), kleine ongemakken en pijnen (zoals koudegevoel, transpireren of een verstoord ademhalingsritme) tekenen van stress. Ook verontrusting en angstgevoelens, of een algemeen gevoel van ontevredenheid en demotivatie kunnen het gevolg zijn van stress.

© 2009 – StampMedia – Maja Cools