© Wikipedia
reacties (10)

Schrijven vanuit vooroordelen gebeurt al te vaak. Dat gebeurde helaas ook deze week op de site van StampMedia. Na het zien van Femme de la Rue wil Sander Carollo dat alle moslims verantwoordelijkheid nemen voor wat sommige moslims doen. De boodschap van de documentaire is hem ontgaan.

Zijn titel kondigt het al aan: hij heeft het over een gemeenschap. De leden van deze gemeenschap moeten in de spiegel kijken en zeggen 'foei, wat zijn we slecht bezig'. Of iets als 'die ene man die ik niet ken en die een vrouw uitgescholden heeft voor hoer, dat is wellicht een moslim, en dus moet het ergens ook wel aan mij liggen.' Hoewel Carollo in twitterdiscussies beweert dat hij moslims niet over één kam scheert, getuigt zijn tekst van het tegendeel. Je zou denken dat de tijd voorbij is waarin we nog moeten uitleggen wat aan zijn denkwijze verkeerd is. Maar ik schrijf even verder.

Wanneer er op Twitter kritische vragen gesteld worden over zijn artikel, vraagt Carollo of de moslimgemeenschap wel acties onderneemt tegen seksisme. In zijn visie zijn moslims dus niet alleen collectief verantwoordelijk, maar zijn ze ook apathisch ten opzichte van seksisme. Over de commentaren van enkele moslims onder zijn artikel beweert de auteur dat zij zijn stelling niet tegenspreken. Hij lijkt niet begrepen te hebben dat de titel van zijn stuk een scheve basis heeft, zoals een moslima hem tevergeefs tracht uit te leggen. Nergens kan hij antwoorden op de terechte inhoudelijke argumenten uit de reacties onder zijn artikel.

Sofie Peeters, de maker van de documentaire Femme de la Rue, zei duidelijk dat dit niet mag beperkt worden tot één gemeenschap of één cultuur. Er zijn gelukkig andere verstandige stemmen die streven naar een nuttig debat. Een discussie tussen Bleri Lleshi en Katheen Cools bijvoorbeeld verloopt op een volwassen en constructieve manier. Maar sommigen geraken niet voorbij het niveau van vooroordelen. Getuige daarvan zijn de verschenen commentaren die duidelijk een anti-islamitische agenda hebben. Het stuk van Sander Carollo is er zo een.

Zwak en ongeloofwaardig

In de titel van het stuk lijken alle moslims verantwoordelijk te zijn. Maar bij de aanvang van het artikel lijkt Carollo wel even tot inkeer te komen. Hij schrijft dat slechts een minderheid zich schuldig maakt aan het seksisme dat Vlaanderen zag in Femme de la Rue. We hebben het hier over het seksisme van bruine mannen. De seksistische reclame, die Peeters als vrouw ook storend vindt, bespreken we niet.

Blijkbaar belet het besef dat het gaat om een minderheid Carollo niet om verder te klagen over een hele gemeenschap die zich niet schuldig wil voelen voor de daden van een minderheid.

Het is ironisch dat Carollo de discriminatie van homo's en vrouwen aanklaagt terwijl hij ook oproept om een probleem als seksisme te benaderen als een moslimprobleem. Daarom dat deze invalshoek zo zwak en ongeloofwaardig is als hij meent vormen van onderdrukking te willen aanklagen. Daarom zou ik Carollo, en iedereen die het met zijn tekst eens is, willen vragen om eens goed stil te staan bij de manier waarop ze de waardigheid van moslims aantasten. Misschien zien ze dan in dat ze geen haar beter zijn dan de vieze mannen in Femme de la Rue.

Ik zou hier kunnen afronden, en verder rustig van de ramadan proberen te genieten, maar ik ga toch even in op waar het artikel van Carollo scheef loopt.

Nieuw Vlaams taboe?

Hij heeft het over minimaliseren: "Maar dat is geen reden om de problematiek te minimaliseren of de verantwoordelijkheid bij anderen te leggen." Wie minimaliseert? Lleshi? Fadil? Choua? Of Sofie Peeters die net het debat over seksisme wilde beginnen? Problemen in hun context benaderen wil niet zeggen dat je het probleem kleiner maakt dan het is. Het betekent wel dat je het hele plaatje meegeeft waarin het probleem zich voordoet, zodat zowel alle oorzaken als hopelijk ook alle mogelijke oplossingen duidelijk worden. Zo gebeurt dat in een beschaafd debat. Maar iets in zijn context plaatsen wanneer het gaat of lijkt te gaan over moslims of etnische minderheden is blijkbaar het nieuwe taboe in Vlaanderen. De beschuldiging van minimaliseren slaat nergens op en heeft enkel als doel om niet voorbij vooroordelen te kijken.

Het is ook geen poging om de verantwoordelijkheid van vrouwonvriendelijke mannen te ontkennen. Het is vreemd dat deze beschuldiging opduikt zonder dat mensen zoals Lleshi iets ontkend hebben. Het zijn de woorden en daden en de mentaliteit van seksistische mannen die het voor verschillende vrouwen vreselijk onaangenaam maken om te gaan wandelen, staan of zitten waar ze willen. Het ligt dus ook niet aan de kledij of houding van vrouwen. Net zoals het de woorden en daden van sommige politici zijn die het voor vrouwen met een hoofddoek onmogelijk maken om te werken of studeren waar ze willen. Hun keuze voor een hoofddoek mag ook geen excuus worden voor hun discriminatie.

Moslima's verantwoordelijk

En nu we het toch over moslimvrouwen hebben: hoe komt het dat mensen als Carollo denken dat het seksisme dat Femme de la Rue aanklaagt nergens besproken wordt door moslims? Waarom zou het geen onderwerp zijn in verenigingen van moslims, in moskeeën en bij moslimgezinnen thuis? Het is voor hen geen ver-van-mijn-bedshow. Ook moslima's, ja, ook die met een hoofddoek, krijgen te maken met ongewenst vulgair taalgebruik op straat.

Bij het lezen van argumenten zou je denken dat het hier gaat om een simpel verhaal van bruine allochtone mannen die een gevaar vormen voor blanke of autochtone vrouwen. Dat ook bruine of allochtone moslimvrouwen last hebben van hetzelfde seksisme lijkt hij te vergeten. Nog moeilijker is het misschien om te realiseren dat bruine en zwarte vrouwen ook te maken krijgen met een seksisme van blanke autochtone mannen. Er is immers door hen (nog) geen documentaire hierover gemaakt die op Canvas uitgezonden wordt.

Onder het stuk van Carollo op de site van StampMedia reageert ene Fatma: "Ik ben een moslima en het doet me verschrikkelijk pijn om dit artikel te lezen. Ik ben een dorpskind en telkens wanneer ik naar Brussel ga om lekker te eten in Simonis, maak ik hetzelfde mee. Als moslima met hoofddoek raak ik OOK gefrustreerd, wil ik die mannen in elkaar slaan enz.”

Het artikel is inderdaad pijnlijk om te lezen als moslima want als Carollo het over een moslimgemeenschap heeft dan moeten volgens hem ook de vrouwelijke leden de verantwoordelijkheid van seksistisch gedrag bij henzelf leggen. Ze krijgen hier dan dubbel te maken met het verwijt dat ze zelf de oorzaak zijn. Sowieso krijgen ze al net als iedere vrouw te horen dat ze toch wel iets gedaan moeten hebben om het 'uitgelokt' te hebben.

Wat Fatma vertelt over Brussel herken ik. Hoe graag ik onze hoofdstad ook bezoek, ik vind het niet altijd leuk om daar te wandelen. Een tijd geleden beloofde ik mezelf om niet meer te zwijgen als een man iets roept, maar om terug te roepen dat hij zich zou moeten schamen. Hij dus, en niet de hele Brusselse moslimgemeenschap.

Onzichtbaarheid

Het is veelzeggend dat Carollo ervan uit gaat dat er niets gebeurt, of niets besproken wordt rond deze problematiek omdat hij er simpelweg nog nooit iets van heeft gezien of gehoord. Hij zou in staat moeten zijn om te bedenken dat iets niet zien niet betekent dat het niet bestaat. Wanneer gaan journalisten zoals hij ontdekken dat moslims mensen zijn? Ze bespreken dezelfde problemen als vele van hun andere landgenoten, en ze zoeken ook naar een aanpak en oplossingen, net zoals andere mensen.

Daarnaast proberen ze elkaar ook tips te geven over hoe je het beste omgaat met racistische of seksistische opmerkingen, zoals deze week nog het geval was in een Gentse moskee. Carollo koos om selectief te kijken en creëerde een onzichtbaarheid die de basis van zijn conclusie werd: moslims doen niets, zijn allemaal verantwoordelijk en dus wacht hij op de dag dat ze allen verantwoording afleggen.

Uncle Tom

Een ander vreemd deel in zijn artikel is waar hij doet alsof Lleshi vindt dat seksistisch gedrag niet bestraft hoeft te worden. Waar zegt hij dat? Hij zegt duidelijk dat het een goede zaak is dat minister Milquet de strijd aanbindt tegen seksisme. De kritiek van Lleshi die gericht is op sommige delen van een elite in etnische minderheden heeft Carollo ook niet echt begrepen. Lleshi doelt op een elite die snel meedoet met een islamofobisch discours en dit zogezegd uit bezorgdheid om de emancipatie van de eigen gemeenschap. Specifiek had Lleshi het over politicus Hicham El Mzairh. Die laatste uit zijn zogenaamde zelfkritiek op een manier die doet vermoeden dat het gaat om een verlangen naar complimentjes van al wie ervan uit gaat dat een probleem als seksisme ingebakken zit in het DNA van moslims. Zoals een andere StampMedia-collega het omschrijft: "...het (te) vaak op Uncle Tom wijze gebeurt: motivatie is niet het bieden van oplossingen, wel het werken aan een eigen imago.” Wil je opvallen bij, en geprezen worden door bevooroordeelde niet-moslims, dan is culturaliseren en moslimbashen the way to go.

"De mannen die ik op mijn weg kruiste in de Anneessenswijk zijn om te beginnen al geen juiste weerspiegeling van de volledige allochtone gemeenschap”, zegt Sofie Peeters. Maar Carollo negeert haar observatie en dringt erop aan om seksisme te herleiden tot iets dat ingebakken zit in een allochtone moslimcultuur. Ook El Mzairh vindt dat alle Brusselse moslims zich moeten schamen.

Peeters roept politici op tot "sensibilisering over gelijkheid tussen man en vrouw in scholen, jeugd- en buurthuizen.” Maar El Mzairh en co hebben liever dat we over moskeeën praten. Het verschil in visie is duidelijk: het sensibiliseren van iedereen versus het sensibiliseren van enkel moskeebezoekers. Oftewel een probleem van een hele maatschappij versus een probleem van moslims.

Carollo heeft het verder ook nog over 'jonge moslims in de wijk'. Hij vraagt zich af of een debatavond die georganiseerd werd door de holebivereniging Merhaba, in samenwerking met andere organisaties van minderheden, jonge moslims in wijken bereikt. Wie bedoelt hij eigenlijk? De auteur van het artikel over die debatavond ben ik, een 'jonge moslim in de wijk' in Genk. Gaat het over de wijk van de religieuze moslimjongen die homo is die ik die avond sprak? Is hij met zijn identiteit als moslim ook verantwoordelijk voor de homofobie die hij ervaart? En waarom gaat het in de tekst van Carollo eigenlijk alleen over moslims terwijl dat artikel gaat over een brede groep van etnische minderheden in België? Hij vraagt dus om een aanpak die homofobie bestrijdt, leest hoe tijdens een debatavond hetzelfde besproken wordt.. en dan klaagt hij verder.

DSK is moslim?

Carollo schreef een opiniestuk waarin hij klaagt over mensen die volgens hem de verantwoordelijkheid van de daders bij anderen zoeken, terwijl hij zelf oproept om de verantwoordelijkheid bij anderen te leggen.

Kortom, het gaat hier om een kortzichtige tekst. Tot en met het einde blijft hij zweven in een Vlaanderen waar bij de autochtone Vlaming vrouwenonderdrukking en homofobie geen probleem meer zijn. Voor seksisme bij niet-moslims blijft hij blind. Een artikel van de Britse krant The Guardian over seksisme met voorbeelden als Dominique Strauss-Kahn toont voor hem aan dat in heel Europa 'gelijkaardige problemen met moslims' zijn.

Hopelijk stoppen journalisten met dit gedoe. Dan kunnen we met z'n allen focussen op wat we hier niet uit het oog mogen verliezen: seksisme, een maatschappelijk probleem dat we niet mogen aanvaarden.

© 2012 - StampMedia - Hasna Ankal


Reacties (10)

Sander Carollo

Wat een demagogie.
Nergens lees ik iets over onderzoek dat ik daarover aanhaalde. Bovendien verdraait ze steeds mijn woorden zodat het haar goed uitkomt. Ze valt mij voortdurend aan per naam en constant legt ze me een bepaald eenzijdig denkpatroon op.
Het over de moslimgemeenschap hebben is blijkbaar taboe. Hasna Ankal gaat het debat uit de weg.

Hasna Ankal

Ik plaatste een link naar een artikel waar een reactie staat van de 'allochtone' holebivereniging Merhaba die dat onderzoek anders benadert. Zeg ons eerder waar ik woorden verdraait heb, dan ben je wat duidelijker en kan ik er misschien ook wat van leren. Tuurlijk vermeld ik jouw naam, omdat jij iemand van de personen bent op wiens opiniestukken ik kritiek heb, net zoals jij andere mensen in jouw stuk hebt vermeld. Of moet ik reageren op jouw opiniestuk zonder te vermelden dat het van jou is? Vreemd.
Nee, het over de moslimgemeenschap hebben is niet taboe. Je blijft blind voor wat er al vanuit de moslimgemeenschap en andere groepen van etnische minderheden gebeurt. Je negeert opnieuw dat ik dat heb vermeld en komt hier zeggen dat iets taboe is. Maar je wilt een debat dat zegt dat het eigen is aan moslims om vrouwen lastig te vallen en dat de witte autochtone Vlaming voorbij allerlei vormen van vrouwenonderdrukking is? Voor die illusie kan je terecht op allerlei racistische fora. Zeggen dat de hele moslimgemeenschap verantwoordelijk is voor seksistische en homofobische daden van sommige moslims is een onterechte beschuldiging en een islamofobische veralgemening. En dat is hetgeen waar ik tegen gereageerd heb, maar je hebt me nog steeds niet begrepen zie ik.

glenn

Blijkbaar ben ik niet de enige die het verschil niet kent tussen een opiniestuk en een artikel.....

Gisteren, 4 augustus 2012, las ik een artikel van StampMedia-journalist Sander Carollo met als titel: “Wanneer leggen moslims de verantwoordelijkheid bij hun eigen gemeenschap?” Ik dacht even om tussen de soep en de patatten een korte reactie hierop neer te typen.

de redactie

Waarom zouden we het opiniestuk van eender wie moeten verwijderen.
Het is een opinie, en geen artikel zoals je hier foutief aanhaalt.
En opinies kunnen en mogen verschillen.

Jefke

Jij hervalt in wat Hasna juist wil aankaarten. Als er moslims bij betrokken zijn wordt het steeds uitvergroot en voorgedaan als een probleem waar de volledige gemeenschap schuldig aan is. Misschien beter zelf eens in de spiegel kijken, voordat je weer met onzin afkomt. Het debat wordt steeds gevoerd zonder dat er 1 moslim bij betrokken wordt. Waarschijnlijk omdat deze gemeenschap steeds mondiger wordt en zich beter en beter kan verdedigen tegen de soms kortzichtige populistische beschuldigingen en commentaren.

Karel Popper

Grappig en triest tegelijkertijd hoe men het om een of andere bizarre reden maar niet kan aanvaarden dat de islamitische cultuur de oorzaak is, en tegelijkertijd de vraag negeert hoe komt dat het nooit arme sikhs, arme hindoes of sociaaleconomisch achtergestelde boeddhisten zijn die dergelijk gedrag in onze contreien vertonen.

Jefke

Jij voert geen debat, jij wijst enkel met een vinger naar een makkelijk herkenbare minderheid en overlaat hun met alle zonden. Gelukkig zijn er vanuit die gemeenschap steeds meer mondige mensen aan het opstaan die dat puur populistisch gezwans weerleggen.

Hasna Ankal

Aan Glenn: ik heb het over 1 StampMedia reporter en niet het hele team, en voor mij gaat het niet om aanvallen, maar om reageren op een beschuldiging. In alle redacties kan je meningsverschillen hebben en ik denk dat het net goed is dat mensen zien dat StampMedia een plaats is met en voor allerlei jongeren.

Lawrence

Hasna Ankal eindigt met een goede noot: Seksisme is een probleem dat we niet mogen aanvaarden. Voor je een probleem kunt aanpakken is het echter noodzakelijk de oorzaken hiervan te kennen. Waarom moeten wij in deze maatschappij ons steeds verontschuldigen of schamen wanneer feiten benoemd worden die weer eens slecht uitvallen voor wat moslims betreft? Ja, universitair onderzoek toont aan dat moslims vaker dan andere groepen in de samenleving Jodenhaat koesteren. Ja, universitair onderzoek toont aan dat moslims vaker dan andere groepen in de samenleving homohaat koesteren. En ja, universitair onderzoek toont aan dat dit niks te maken heeft met economische achterstelling (cfr. onderzoeken Prof. Marc Hooghe, 2012; Prof. Mark Elchardus, 2011, en anderen). Het probleem van seksisme jegens vrouwen is eveneens vaak een probleem van mannelijke moslims, blijkt nu uit de documentaire Femme de la Rue. Waarom is een discussie over economische achterstelling wel toegelaten ("ach ze groeien op in zo'n arm milieu meneer!") maar is het verboden culturele uitwassen van de moslimcultuur aan te kaarten? Hasna Ankal mag mij eens moslimlanden opnoemen waar het goed en veilig leven is voor seksuele minderheden, waar vrouwenrechten gerespecteerd worden, laat staan vrouwen-emancipatie voltrokken is, enz. Maar ook dat zal volgens haar uiterààrd niks met de moslimcultuur te maken hebben. Als dat zo is kan zij mij vast en zeker uitleggen waarom geen enkel moslimland in de wereld iets fundamenteel als de Universele Verklaringen van de Rechten van de Mens wil erkennen? Dat zal ook te maken hebben met economische achterstelling en niks van doen hebben met cultuur zeker? Het is tijd om problemen helder in het vizier te krijgen. Neen, niet elke moslim valt vrouwen lastig, niet elke moslim haat homoseksuelen en niet elke moslim haat Joden. Maar de moslimpopulatie is wel iedere keer oververtegenwoordigd wanneer het over dit soort van culturele misstanden gaat. Dit blijven ontkennen en hier bijgevolg niet eens een debat over willen voeren is laf en doet de waarheid geweld aan. Maar misschien is dat juist de bedoeling van mensen als Hasna Ankal; iemand die nooit het debat aandurft, enkel eenrichtings-stukjes schrijft en voor de rest iedereen uitmaakt voor racist (vorige keer niet in het minst Lieven Verstraete van TerZake).

glenn

Ik kan je reactie begrijpen maar waarom val je je eigen team op deze manier aan ?
Waarom werd het artikel van Sander Carollo niet gewoon verwijderd ?
Ik denk niet dat dit goede reclame is voor StampMedia.

Plaats een reactie