Het Europees Parlement heeft een nieuwe wetgeving goedgekeurd over de auteursrechten voor digitale muziekdiensten. Die vereenvoudigt de muziekdistributie en zal auteursrechtenorganisaties transparanter te werk laten gaan, waardoor artiesten sneller uitbetaald kunnen worden.

Voor het eerst zijn er regels opgesteld voor het collectief beheren van auteursrechten in Europa. Het nieuwe systeem zal verschillende zaken vereenvoudigen. Om te beginnen zal het aanbod groter worden. Europese digitale muziekdiensten moeten nu, in tegenstelling tot de VS, per land een licentie aanvragen. Daar zal over twee jaar verandering in komen. “Het zal zorgen voor een samenwerking tussen verschillende auteursrechtorganisaties, waardoor het makkelijker zal zijn om optredens in het buitenland te regelen”, zegt Europees parlementslid Saïd El Khadraoui (sp.a).

Ook voor de uitbetaling van royalties krijgen artiesten meer zekerheid. “We gaan daar een deadline op zetten”, vervolgt El Khadraoui. “Vroeger hing de uitbetaling af van land tot land, wat veel hindernissen meebracht. We hopen dat er hierdoor meer online muziekdiensten zullen ontstaan. Europa hinkt op dat vlak nog steeds enorm achter op de Verenigde Staten.”

De nieuwe wetgeving is dus zowel interessant voor artiesten als consumenten. “Als nieuwe muziekdiensten ontstaan, is het goed mogelijk dat de prijs zal dalen door de nieuwe concurrentie”, aldus El Khadraoui. Hij meent ook dat het verkeer van illegale downloadsites hierdoor kan afgeremd worden. Die zou het afgelopen jaar trouwens al met een kwart gedaald zijn, blijkt uit cijfers van de FOD Economie.

"Stap in de goede richting"

De Belgische auteursrechtenorganisatie SABAM reageert ook positief op de nieuwe wetgeving, die artiesten garandeert dat ze na negen maanden zullen uitbetaald worden. “Het is een stap in de goede richting.  Het vorige systeem verliep nogal traag door de tussenstappen die genomen moesten worden vooraleer het geld uiteindelijk bij ons terechtkwam. Met dit nieuwe systeem zal alles sneller en transparanter verlopen”, vertelt Jérôme Van Win van SABAM.

SABAM had al stappen in dezelfde richting genomen toen ze vorig jaar een internationale licentieovereenkomst sloten met Google Play. Met de nieuwe EU-wet, die vanaf 2016 in werking treedt, hoopt ook de auteursrechtenorganisatie dat het illegaal downloaden zal verminderen.

© 2014 – StampMedia – Elvin Vanzeebroeck


Dit artikel werd gepubliceerd door Knack - online op 08/02/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Netties.be op 13/02/2014