De captains of industry stellen dat ze zelden of nooit contact hebben met de opleidingen journalistiek. Dat is volgens de opleidingshoofden van zes bacheloropleidingen onwaar. “Via de opleidingsadviesraad, begeleidingscommissie, stages zitten we heel vaak samen.”

De opleidingen journalistiek houden naar eigen zeggen de vinger aan de pols. Elk jaar wordt het curriculum vernieuwd. Op de vraag of de opleidingen vaak samenzitten met het werkveld, klinkt het unaniem: ja.

“We ontmoeten elkaar in de opleidingsadviesraad en de begeleidingscommissie”, steekt Esther Van Tilburg (Arteveldehogeschool, Gent) van wal. “Onze docenten gaan uiteraard langs bij de mediabedrijven om stages te evalueren. En we hebben uiteraard gastdocenten en externe coaches.”

Patrick Pelgrims (Erasmus Hogeschool, Brussel): “Er is een zogenaamde resonantiegroep om de koppen bij elkaar te steken, en jaarlijks zijn er verschillende samenwerkingen.”

Gerti Wouters (HoWest, Kortrijk): “We hebben een jaarlijkse werkveldcommissie, er zijn de stagebezoeken en nodigen gastsprekers uit het werkveld uit. De jury voor de bachelorproeven en portfoliowerk bestaat ook uit professionals. Twee docenten deden ook een korte stage bij Het Nieuwsblad en Radio 2.”

Iris Deroover (Thomas More, Mechelen): “Er zijn via de docenten altijd contacten via stagebezoeken en via hun eigen netwerk. Daarnaast werken we met gastdocenten, opdrachten en feedbacksessies door mensen uit het werkveld en bachelorproefjury’s met professionals.”

Wat zijn de laatste nieuwigheden zoal?

Patrick Herroelen (AP Hogeschool, Antwerpen): “Er wordt meer aandacht geschonken aan het digitale aspect van verhalen.”

Marc Coenen (PXL Hogeschool, Hasselt): “We kiezen voor meer gastcolleges, zetten ondernemerschap in ons curriculum en gaan aan de slag met digital storytelling.”

Deroover (Mechelen): “Er is in het derde jaar een nieuwe optie: international journalism. Daarnaast zijn er nieuwe vakken als datajournalistiek, mobiel publiceren en transmedia storytelling. Er is nu ook de mogelijkheid om een keuzevak te kiezen uit andere opleidingen.”

Van Tilburg (Gent): “Er zijn nieuwe vakken, zoals mediabeleid - visual literacy & storytelling tools. Maar de grootste verandering zit hem erin dat we vanaf het eerste jaar een volledig nieuw curriculum opgebouwd rond zeven beroepsrollen: researcher, beeldenverteller, nieuwsjager, digital creative,… Onze studenten maken ook kennis met andere journalistieke contexten: bedrijfs-, overheids- en gespecialiseerde media.”

Jullie zijn het er ook over eens dat jullie ‘pitch’lessen moeten aanbieden aan hun studenten, lessen waarin studenten leren hoe ze op een goede manier een idee moeten voorstellen aan bijvoorbeeld een eindredacteur. Voorlopig zit dat nog in verschillende vakken en modules. Worden de colleges ook door mensen uit het veld gegeven?

Wouters (Kortrijk): “Ja, we hebben vrij veel gastdocenten op bezoek maar ook de eigen docenten hebben vaak ervaring in de journalistiek”

Herroelen (Antwerpen): “Een heel beperkt aantal komt uit het werkveld. Onze masterclasses en werkcolleges worden door beroepsjournalisten of oud-studenten gegeven.”

Van Tilburg (Gent): “We zetten deze mensen in voor de journalistieke vakken in de opleiding.”

Volgens Kris Hoflack (vtm) zijn er teveel opleidingen? Wat vindt u?

Deroover (Mechelen): “Een diploma Journalistiek biedt óók kansen op een job buiten de journalistiek.”

Van Tilburg (Gent): “Mits een goed onderscheid in de profilering van de verschillende opleidingen is er geen probleem. Een betere samenwerking op bepaalde vlakken kan de verschillende opleidingen ook versterken.”

Wouters (Kortrijk): “De opleidingen profileren zich ook op hun eigen manier. Maar je kunt ook journalist worden zonder een specifiek diploma. De masteropleidingen journalistiek zouden zich meer moeten toespitsen op ‘Journalism Studies’ in plaats van journalistieke praktijk.”

Deroover (Mechelen): “Volledig akkoord. Nu profileren de bacheloropleidingen en masteropleidingen zich eigenlijk hetzelfde, terwijl er toch een verschil is in de finaliteit van een professionele en een academische opleiding.

Hoeveel procent studenten die job hebben in de sector?

Pelgrims (Brussel): “Dit varieert jaar per jaar: een kwart gaat in de klassieke journalistiek, nog een kwart komt terecht bij nieuwe media. Anderen studeren verder of werken in een andere sector.

Wouters (Kortrijk): “Een grote enquête wijst uit dat ongeveer 60 procent van onze studenten een job vindt in de media, al dan niet na een tweede studie. Ongeveer vier op tien studenten studeert verder na de bacheloropleiding.”

Herroelen (Antwerpen): “Wij hebben geen recente cijfers, maar schatten dat de helft in ‘kernfuncties’ van de journalistiek terecht komt. Hierbij hoort ook de communicatiesector.”

© 2015 – StampMedia – Kwinten Rummens