Op dinsdag 20 november vindt in Brussel de jaarlijkse studentenoptocht Sint-Verhaegen, of Saint-Vé, weer plaats. Studenten van de ULB  en de VUB houden een ludieke optocht met versierde vrachtwagens en muziek. Achter wat voor velen één groot zuipfestijn is, schuilt heel wat symboliek.

Sint-Verhaegen is een evenement ter ere van Pierre-Théodore Verhaegen, de stichter van de Université Libre de Bruxelles (ULB), waar later de Vrije Universiteit Brussel (VUB) uit voortkwam. De eerste viering van Sint-Verhaegen vond plaats in 1888. De optocht was vooral een protest tegen de doctrinaire opstelling van het universiteitsbestuur. Door Verhaegen te herdenken, wilden de studenten het bestuur eraan herinneren dat de ULB een vrijzinnige en democratische universiteit was. Aangezien de populatie van de ULB toen vooral bestond uit studenten uit de bourgeoisie, was het voor hen een manier om zich één dag te gedragen zoals het volk uit de lagere klasse. Ze trokken van het hoger gelegen stadsdeel naar lager gelegen wijken en lieten het bier rijkelijk vloeien. Sindsdien vindt de herdenking elk jaar plaats op 20 november. Ondertussen is het parcours van de optocht meerdere keren gewijzigd, maar de oorspronkelijke symboliek werd behouden. De stoet gaat nog steeds van de hoger gelegen Zavel naar de lager gelegen Beurs.

Symbolische spot

De naam 'Sint-Verhaegen' of 'Saint-Vé' werd niet toevallig gekozen. Hiermee wilden de vrijzinnige studenten spotten met het feit dat katholieken mensen die iets wonderbaarlijks hebben gedaan heilig verklaren en dus sint noemen. De studenten redeneerden dat Verhaegen, met de oprichting van de ULB, ook iets wonderbaarlijks heeft gedaan, en dus de titel sint verdient.

Ook het dragen van de pet of klak heeft een grote symbolische waarde. De klak heeft een erg lange klep zodat niemand, en zeker God niet, op de studenten kan neerkijken. De sterren die boven de klep bevestigd zijn, zorgen voor de verlichting. Per academiejaar dat iemand aan de VUB of ULB doorbrengt, komt er een ster bij. De labojassen die de studenten dragen, zouden eerst gedragen zijn door studenten wetenschappen die hun jas na het practicum aanhielden en ermee naar andere activiteiten gingen. Dit voorbeeld werd gevolgd door studenten van andere faculteiten en raakte op die manier ingeburgerd.

Veiligheid

Vorig jaar kwam de optocht onder vuur te liggen nadat een student onder de wielen van een van de praalwagens belandde en stierf. Daarom zijn er dit jaar extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zo mogen de vrachtwagens nog maximum 15 meter lang zijn en zullen er touwen rond de wielen hangen om de studenten op een veilige afstand te houden. Het bier mag enkel nog achteraan de vrachtwagens geschonken worden en niet meer opzij. Om ongelukken met glasscherven te voorkomen, deelde de VUB ook 3000 plastic bekers uit.

Herdenking

Naast het studentikoze gedeelte is er een officiële herdenking. Hierbij worden toespraken gehouden op het Brusselse stadshuis en worden er bloemen neergelegd aan het standbeeld van Verhaegen. Manneken Pis wordt voor de gelegenheid uitgedost met een laboratoriumjas en een klak.

© 2012 - StampMedia - Marlies Debrael


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 19/11/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 19/11/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 19/11/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 19/11/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 19/11/2012