Antwerps gedeputeerde Inga Verhaert (sp.a) wil tegen 2012 het aantal speelpleinen, toegankelijk voor personen met een handicap, verdubbelen.

Nu zijn er slechts zeven inclusieve speelpleinen voor personen met een handicap. De begeleiding krijgt een opleiding en praktische tips om met kinderen met een handicap om te gaan. Aan de hand van duidelijke pictogrammen leggen de monitoren het verloop van de dag uit.

Moeilijkheden

"Het grootste probleem voor kinderen met een handicap is het beperkte aanbod van doelgroepspecifieke werkingen," zegt Frederik Van Overbeke van Vereniging personen met een handicap (VFG). "Een kindje met een handicap moet vaak grote afstanden afleggen om een inclusief speelplein te bereiken. Kinderen met een beperking gaan vaak naar eenzelfde school en tijdens vrijetijdsactiviteiten komen ze dikwijls in dezelfde groep terecht. Ze zien elkaar continu in hetzelfde circuit. Om hun vriendenkring uit te breiden zouden inclusieve speelpleinen een oplossing kunnen bieden."

Wat moet veranderen

Volgens Van Overbeke zal de toegankelijkheid van speelpleinen verbeteren als gewerkt wordt aan vijf pijlers. Als eerste heeft hij het over visie en beleid. "Een goed uitgeschreven visie is de basis voor een concreet actieplan met de nadruk op toegankelijkheid", vindt Van Overbeke. Verder moeten de monitoren hun activiteiten aanpassen aan de doelgroep door de spelregels, het speelmateriaal en het speelterrein te veranderen. Vervolgens zijn voldoende animatoren met een opleiding noodzakelijk. "Mensen denken vaak dat elk kind met beperking een individuele begeleider nodig heeft", stelt Van Overbeke. "Dat is echter overdreven." Ook het belang van subsidies, open speelaanbod en flexibiliteit valt nauwelijks te overschatten. En tot slot dringen promotie en communicatie met de ouders zich op. Animatoren moeten de achtergrond van het kind kennen, zeker als er sprake is van medicatie.

Bert Breugelmans, stafmedewerker van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Antwerpen, pleit voor extra animatoren. Hij is ook voorstander van pictogrammen om een dagoverzicht te geven. "Kinderen met autisme kijken graag eens op het bord, om te weten wat er nog zal gebeuren. Maar we merken ook dat 'gewone' kinderen eens een kijkje nemen. Zij zijn daarmee ook geholpen."

Opleiding van animatoren

"Vorming is een essentieel onderdeel van een kwalitatieve speelpleinwerking, zowel voor een doelgroepspecifieke, inclusieve als reguliere speelpleinwerking", zegt Van Overbeke. "Animatoren leren praktisch omgaan met personen met een handicap en krijgen ook theoretische achtergrond." "De nadruk ligt op speelpleinfuncties", voegt Breugelmans toe. Omgaan met autisme en ADHD is de basis.

Iedereen gelijk

"Hoewel onderscheid in sommige gevallen zijn nut heeft, staat binnen onze werking diversiteit centraal. Iedereen is uniek en iedereen heeft recht op even veel kansen en participatie", zegt Van Overbeke. "Bij het voorbereiden van activiteiten is het dan belangrijk oog te hebben voor de verschillende noden van elk kind. Tegenwoordig wordt iedereen in de maatschappij onderverdeeld in vakjes en dat willen we net vermijden."

Volgens Breugelmans verlagen de aanpassingen de drempel voor personen met een handicap. "Steeds meer kinderen met een beperking sluiten zich aan bij een speelplein, doordat de ouders beter geïnformeerd raken. Zolang iedereen aan de vijf pijlers blijft werken, worden de speelpleinen steeds toegankelijker."

© 2011 - StampMedia - Marion Heyndrickx