Naast de tweede dag van het grote Europese Jongerenevenement in Straatsburg is het op tien mei ook "World Fair Trade Day". Dat die twee zonder al te veel moeite hand in hand gaan werd vandaag in en rond het Europese parlement duidelijk.

Tussen de vele animerende activiteiten die op het plein voor het parlement de aandacht trekken, vinden een handvol geïnteresseerden de weg naar het openluchtdebat over eerlijke handel. De Nederlandse kandidaat van de groenen, Ivo Thijssen, zegt grijnzend dat het woord debat niet helemaal op zijn plaats is. “Laten we spreken van een gezamenlijke bewustmaking.”

Hij doelt op het feit dat enkel de groenen en de socialisten ingingen op de uitnodiging voor het debat. Het zegt veel over de linkse, progressieve energie waar het hele evenement dit weekend uit put.
Alexander Portillo vertegenwoordigt de bioboeren uit El Salvador. Hij roept op om meer werk te maken van bewustwording in Europa. “Om tot eerlijke handel te kunnen komen is het noodzakelijk dat mensen beseffen dat ons leven echt verandert als onze producten verkocht raken. Dat bijvoorbeeld kinderen naar school kunnen.”

Hij voegt eraan toe dat enkel dat besef ervoor kan zorgen dat het koopgedrag duurzaam wordt, de levensstijl van mensen echt verandert. Thijssen knikt hevig terwijl Portillo aan het woord is, maar benadrukt vervolgens ook de andere kant van het verhaal. “Natuurlijk moet het eerlijk verlopen, maar we mogen de handel op zich niet uit het oog verliezen. 50% van de mensen in Europa geeft aan bereid te zijn eerlijke producten te kopen. Het is onze taak te zorgen dat die eerlijke producten tot bij hen gebracht worden.”

"Overheid onder druk zetten en jongeren mobiliseren"

Samen met Karen Mets, kandidaat uit de socialistische Europese fractie, pleit hij vervolgens ook voor een inclusievere aanpak van duurzaamheid. Dat kan door een aparte commissie elk nieuw voorstel te laten controleren op de duurzaamheid ervan. Terwijl de geïnteresseerde jongeren ondertussen ook talrijker zijn toegestroomd wordt er afgesloten met de belofte te proberen tot meer bindende maatregelen wat betreft eerlijke handel en duurzaamheid te komen.

Rana Mizrak werkte in het kader van “de schoonmoeder aller verkiezingen” in België reeds een campagne uit rond duurzaamheid. Een bindende maatregel die zij voorstelt is belastingvoordelen voor bioboeren. “Via mijn engagement in Natuurpunt en binnenkort ook Jeugd Natuur en Milieu hoop ik zowel de overheid onder druk te kunnen zetten én jongeren zelf te mobiliseren.”

Dat doet ook Jonathan Saelen, lid van de werkgroep voor klimaat en duurzaamheid van de Vlaamse Jeugdraad en de organisatie “Act for Change”. In de workshop “We have the Earth on loan” debatteert hij samen met zo’n vijftigtal andere jongeren over zes mogelijke maatregelen om tot een duurzamer Europa en een beter klimaat te komen. Hij doet dat vanuit de ideologie van een extreemrechtse politicus, een rol die hij toegewezen kreeg bij het binnenkomen in de sessie.

Overwicht van groene ideeën

“Het is heel interessant om de voorstellen eens vanuit een rechts oogpunt te bekijken,” aldus Jonathan. “Ik leer er kritischer door naar mijn natuurlijke groene visie kijken.” Niet veel later moet hij toch een lach onderdrukken als hij met de rechtse vleugel overtuigend voor meer biologische brandstof pleit: “Hier is groen absoluut tegen,” verduidelijkt hij. “Biologische brandstof vraagt immers veel te veel grond die we beter voor groenten gebruiken. De groenen gaan voor alternatieven als elektrische wagens en dergelijke.”

Ondertussen brengt de workshop “ideas lab” ook tien keer een groep jongeren samen om vanuit een individuele brainstorm tot nieuwe ideeën voor meer duurzaamheid te komen. Door middel van het samenleggen en selecteren van ideeën in steeds groter wordende groepen kiezen de jongeren uiteindelijk voor vijf ideeën die ze voorstellen in de plenaire zaal aan politici.

Martijn Roelen probeert zich te mengen in de groepsdiscussies en ideeën als het afschaffen van korte vliegroutes naar de voorgrond te duwen. “Maar de expertise van veel jongeren maakt het echt moeilijk om fatsoenlijk te kunnen deelnemen,” laat hij een beetje gefrustreerd merken. “Terwijl die expertise vaak vanuit groene hoek komt en ik vind dat die voorstellen veel te vaag uitgewerkt zijn.”

Bij de voorstelling van de ideeën valt vooral op dat de strijd tegen voedselafval en voor groene energie verschillende keren aangehaald wordt. Afwachten of dat na 25 mei nog zo zal zijn.

© 2014 – Deredactie.be ism StampMedia – Linde De Ceuster


Dit artikel werd eerst gepubliceerd door Deredactie.be op 11/05/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 13/05/2014