Huisartsenvereniging Domus Medica organiseerde afgelopen zaterdag de Netwerkdag Chronische Zorg.  Meer dan tweehonderd zorgverleners verzamelden in het cultureel centrum van Hasselt om de toekomst van de chronische zorg te bespreken.  “Er is nog veel werk”, liet Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen optekenen.

Chronische zorg is nodig voor langdurig zieke mensen, en die zijn er steeds meer. Professor Liesbeth Borgermans (VUB) maakte een analyse van de kosten voor onze samenleving: "In 2014 werd federaal 27 miljard euro uitgegeven aan zorg. Zeventig à tachtig procent daarvan ging naar chronische zorg. En er wordt verwacht dat er elk jaar 3,5% chronisch zieken zullen bijkomen."

De kosten lopen dus op, maar tegelijk is professor Borgermans optimistisch: "De bouwstenen voor betere chronische zorg zijn gekend en liggen klaar."

“Nog te veel knelpunten”

De vraag of Vlaanderen die uitdagingen al aankan, beantwoordde professor Geert Goderis van het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (KU Leuven) echter negatief. "Is Vlaanderen klaar voor de chronische zorg van de toekomst? Nee, daar zijn nog te veel knelpunten voor. Is Vlaanderen klaar voor een andere manier van denken? Ja, maar we gaan een woelige periode tegemoet."

Vlaams Minister van Zorg en Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) bevestigde dat. "Er is nog veel werk," aldus Vandeurzen, "En het zal van onderuit moeten komen, bottom-up." Zo gaf de minister huiswerk aan de huisartsen, en alle andere actoren in de chronische zorg.

Dr. Gunther D'hanis is daar alvast aan begonnen. "We hebben een heel aantal pilootprojecten gestart om de sterktes en zwaktes van chronische zorg vandaag op te lijsten. Ook de barrières en mogelijke drijfveren om tot betere chronische zorg te komen werden verzameld", legt hij uit.

Maar liefst 349 barrières en 167 drijfveren werden opgelijst. Professor Goderis voerde een eerste analyse uit. "Er is een gebrek aan duidelijke afspraken en taakverdeling, maar ook aan echte samenwerking, teamwerk."

Bouwstenen voor chronische zorg

Zorgverleners zitten vaak op hun eigen eilandje, stelde professor Goderis. "Ook vormen zorg en welzijn in feite één geheel, maar ze worden staatkundig opgesplitst in aparte regio's en organisatorisch verdeeld over ontzettend veel instanties."

Huisartsenvereniging Domus Medica kreeg zicht op de moeilijkheden door 1.300 zorgverleners te bevragen uit heel Vlaanderen. Dokters en apothekers, maar bijvoorbeeld ook psychologen en kinesitherapeuten. De bevraging gebeurde vaak in de vorm van een laagdrempelig Zorgcafé. "Zo werden mensen samengebracht die elkaar anders nauwelijks zien", aldus D’hanis. In juni wordt een rapport met aanbevelingen voorgesteld.

© 2015 – StampMedia – Sam Pless