Sinds eind 2007 werken vijftig camera's in Antwerpen Noord en Borgerhout tot in het holst van de nacht om straatcriminaliteit en openbare overlast te bestrijden. Maar niet alles loopt van een leien dakje en er kunnen te weinig resultaten worden aangetoond. De politie wil daar alvast iets aan doen, maar niet iedereen is opgezet met de camera's.

Projectleider

Sinds de installering van de camera’s is de politie herhaalde malen in moeilijkheden geraakt. Het beheer van de camera’s is arbeidsintensief en er duiken geregeld kinderziektes op. “Op dit moment is het nog een leerproces voordat de camera’s optimaal gebruikt kunnen worden,” zegt burgemeester van Antwerpen Patrick Janssens. De politie wil de organisatie achter de schermen ten goede veranderen met een nieuwe projectleider. Deze man of vrouw moet in de toekomst de operatoren beter opleiden, incidenten beter registreren en de samenwerking tussen de interventieploegen optimaliseren. Wie de nieuwe projectleider wordt, blijft nog uiterst geheim.

Ontevreden burgemeester

In een jaar tijd zijn meer dan 1.000 inbreuken vastgesteld. Het aantal diefstallen is gedaald terwijl sluikstorten juist gestegen is. Toch is de burgemeester niet tevreden met het resultaat. “Het resultaat is te mager voor een project van 1,6 miljoen waarbij 50 hoogtechnologische camera’s dag en nacht alles in detail filmen.” Om die reden wil de politie in de toekomst gerichter kijken. Zo kan men bestuderen hoe criminelen opereren.

Schande

Toch zijn er mensen van mening dat cameratoezicht de samenleving niet ten goede zal komen. “Dit is een schande! De vrijheid van de burger komt zo in het gedrang,” zo zegt Nicolas Bas, voorzitter van Jong VLD in Borsbeek. “Het begint allemaal heel onschuldig, maar voor je het weet word je voortdurend op elk plein en straat gefilmd. De vrijheid van de burger moet worden gerespecteerd,” aldus Bas.

Optimaliseren

Niet iedereen vindt cameratoezicht een inbreuk op de privacy. “Met meer camera’s worden criminelen makkelijker opgespoord en zitten ze sneller achter slot en grendel,” zegt een voorbijganger op het De Coninckplein. Maar dat is niet voor de hand liggend. Met meer camera’s bespaar je geen capaciteit, integendeel er moeten meer mensen de beelden bekijken. “De huidige camera’s moeten eerst geoptimaliseerd worden voor wij aan uitbreiden kunnen denken,” besluit burgemeester Janssens.

© 2008 – StampMedia – Haik Guevorkian