Blijft de Antwerpse Sinksenfoor alsnog op de Gedempte Zuiderdokken, of verhuist hij? Volgende week vinden er opnieuw onderhandelingen plaats tussen de foorkramers en het stadbestuur. “We proberen het voor de verkiezingen geregeld te krijgen”, aldus de voorzitter van de foorkramervereniging.

De discussie rond de Sinksenfoor is een gevolg van het gemeentelijke gewestplan, waarop de Zuiderdokken officieel staan ingekleurd als parkgebied. Omdat het plein verhard was, werd er oogluikend toegelaten dat de Sinksenfoor er neerstreek. Totdat enkele buurtbewoners klacht neerlegden wegens overlast.

Sindsdien zijn de foorkramers en het stadsbestuur verwikkeld in een voortdurend getouwtrek rond de verplaatsing van de kermis, met als voorlopig hoogtepunt de blokkage van de invalswegen, eind maart. Guillaume Borremans vertegenwoordigt de Vereniging Der Belgische Foornijveraars (VDBF) in de onderhandelingen. “De bedoeling is dat we op één locatie overeenkomen. De burgemeester wil het liefst voor de verkiezingen geregeld krijgen”, aldus de voorzitter van de Antwerpse foorkramers.

Vier of vijf locaties

De keuze moet worden gemaakt tussen vier locaties: de Gedempte Zuiderdokken, de Konijnenweide, de Scheldekaaien en Spoor Oost. Mogelijk komt er een vijfde mogelijkheid, maar daar wil Borremans nog niet te veel over kwijt. “We hebben afgesproken om voor de besprekingen van volgende week niks te communiceren”, zegt hij.

Ook Frans Lauwers houdt de lippen stijf op elkaar. De kabinetschef van de Antwerpse schepen van Ruimtelijke Ordening, Rob Van de Velde, beperkt zich tot een uitspraak over het collegebesluit. “Formeel ligt de locatie vast op Spoor Oost. Die beslissing was nodig om administratieve voorbereidingen te kunnen treffen”, aldus Lauwers. Verder wil hij er niet over communiceren. “Het is zo al een emotioneel dossier en we willen niet dat de pers het beslissingsproces beïnvloedt.”

Zuiderdokken

Of kan de foor toch op de Zuiderdokken blijven? Volgens advocaat Dave Danckaerts is het juridisch mogelijk dat de Sinksenfoor volgend jaar tussen Vlaamse en Waalse Kaai kan plaatsvinden, als het stadsbestuur haar overeenkomst met de klagende partij niet nakomt. De klagende partijen kunnen dan bij een kortgedingrechter vragen het stadsbestuur te verplichten de overeenkomst na te komen, op straffe van een dwangsom van enkele duizenden euro’s per dag dat de foor doorgaat. Bij een dwangsom van 2.000 euro per dag zou dat neerkomen op een totaalsom van 80.000 euro.

Indien het stadsbestuur besluit zo’n boete te betalen kan de Sinksenfoor doorgaan op de Zuiderdokken. “Theoretisch gezien is het mogelijk, maar het lijkt me heel onwaarschijnlijk”, stelt Danckaerts. “Het stadsbestuur kan het gebied ook proberen te laten inkleuren als evenementenzone, maar zoiets duurt jaren.”

“Zuid is beste locatie”

Nick Volckeryck, voorzitter van UNIZO Antwerpen Stad, pleit voor het behouden van de huidige locatie voor de Sinksenfoor. “Het Zuid is de beste locatie voor de foor. Jaarlijks komen er ongeveer 900.000 bezoekers naartoe, dat werkt versterkend voor de lokale ondernemers. De winkelaars komen naar de foor en de bezoekers kunnen in de buurt gaan winkelen”, haalt hij aan. Hij vraagt zich wel af waarom het stadsbestuur hen niet meer uitnodigt. Frans Lauwers reageert: “In de toekomst wordt UNIZO misschien wel opnieuw uitgenodigd.”

Sommige inwoners van Antwerpen zien de Sinksenfoor ook liever niet vertrekken. Klaas Vantomme weet als geen ander wat het effect van overlastklachten kan zijn: hij moest in 2010 zijn zaak Bar Mondial sluiten na een klacht van een buurtbewoner.  “De Sinksenfoor is traditie. Die hoort in de binnenstad. Het wil ook wel iets zeggen dat maar zes mensen naar de rechter stappen. Ze hebben mijns inziens een verborgen agenda, met name het opdrijven van de vastgoedprijzen. Ik vind het ook een rare beslissing. Als de Zuiderdokken een park moeten worden, waarom staan er dan parkeerplaatsen voor auto’s? En als het geen park wordt, welke bestemming krijgen ze dan?” hekelt hij.

Hoe dan ook, volgende week weten we meer. De Sinksenfoor gaat trouwens dit jaar zeker nog door op de Gedempte Zuiderdokken. Het reuzenrad zal vanaf 7 juni weer draaien.

© 2014 – StampMedia – tekst: Stef Vananderoye, illustratie: Nick Baelemans


Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 16/05/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 16/05/2014