Op woensdag 30 november stelt de Provinciale Jeugddienst Limburg de nieuwe Limburgse Jeugdraad (LRJ) samen. Voorzitter Mieke Vanoppen en stafmedewerker Bert Boelen vertellen meer over de driejaarlijkse verkiezing.

“Echt veel kandidaten verwachten we niet. We zijn en blijven een serieuze instantie en dat schrikt jongeren soms af”, vertelt Boelen. “In de praktijk hoeven we dus eigenlijk niet te stemmen en kan iedereen meteen meedoen.”

Inspraak

“We beslissen over bijna alles wat met jongeren en kinderen te maken heeft. Al die zaken keuren en bespreken wij eerst, voor ze daadwerkelijk worden uitgevoerd”, vertelt Boelen. “De leden brengen hun eigen ideeën en agendapunten aan. Jongeren hebben dus de grootste inspraak, hun stem telt echt”, besluit hij.

Fuifbussen en feestcheques

“We mikken op een zestigtal leden. Tijdens de vergaderingen zitten we zeker niet met onze vingers te draaien”, vertelt Vanoppen. “Zo voerden we bijvoorbeeld al de feestcheque in. Daardoor kan een gemeente een cheque ter waarde van 500 euro aanvragen voor een vrijwilligersinitiatief.”

“De jeugdraad werkt eigenlijk met twee categorieën onderwerpen. Enerzijds zijn er de verplichte onderdelen, zoals het jeugdbeleidsplan en het budget van jeugdwerkingen”, vertelt Boelen. “Aan de andere kant voerden we onder andere de fuifbussen en de feestcheques in.”

© 2011 - StampMedia - Eva Grosemans

==

Dit artikel werd gepubliceerd door JeugdWerkNet op 28/11/2011
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Belang van Limburg - online op 29/11/2011