(PIDMAG) Hoe komt het eigenlijk dat er mensen wonen in België? Omdat zo’n 70.000 jaar geleden, onze bet-bet-bet-bet-etcetera voorouders dachten: ‘Bon ja, Afrika, het is hier mooi, maar wij willen toch weten wat er daar aan de overkant ligt.’ (En toen duurde het nog enkele tienduizenden jaren. Ze waren te voet.)

Om maar te zeggen: migratie is van alle tijden. Maar (als we de prehistorie even vergeten), misschien nog het meest van deze. De tijd waarin wij leven wordt wel ‘het tijdperk van de migratie’ genoemd, omdat er vandaag op zo’n grote schaal, en over heel de wereld, mensen hun geboorteland verlaten voor een ander. Voor ons in België is dat heel zichtbaar: waar de komst van Marokkanen en Turken vijftig jaar geleden al zorgde voor een veranderd straatbeeld (met grote politieke effecten), daar wonen in onze steden nu mensen van zoveel afkomsten bij elkaar, dat binnenkort geen enkele er nog in de meerderheid is.

Voor jongeren is dat de wereld waarin ze opgroeien. Niet gek dus, dat de redactie van deze Print Is Dood koos voor het thema ‘de ideale migrant’ – een titel die niet alleen bedoeld is om te provoceren (ook wel, we blijven journalisten), maar ook om uit te drukken dat migratie, ondanks alle persoonlijke en sociale onrust die het met zich meebrengt, ook voor geluk en vooruitgang zorgt. Wanneer lukt het – en wanneer niet? Pak uw koffers, kijk mee over de grens.

Lees PIDMAG nr. 8 online of download de uitgebreide en interactieve versie voor iPad.

© 2014 – StampMedia - Tom Naegels (gasthoofdredacteur), illustratie: Nick Baelemans
Dit artikel verscheen eerst in PIDMAG, het magazine van StampMedia – Jaargang 3 Nr.8 p. 2


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 22/05/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 22/05/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 22/05/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door MO* - online op 25/08/2014