De West-Vlaamse duatlonvzw wil de duatlonsport in België terug laten bloeien. Vijf clubs slaan de handen in elkaar om de populariteit van de combinatie lopen-fietsen aan te wakkeren. Een nieuw regelmatigheidscriterium met aantrekkelijke prijzenpot is het startschot van een meerjarig project.

Onder het motto ‘duatlon voor iedereen’ hebben Duatlon Vereniging Baliebrugge (DVB), Energy Team ZuidWest (ETZ), de Kortrijkse Triatlon Duatlon Club (KTDC), de Memorial Benny Vansteelant Torhout (MBV Torhout) en Triatlon Team Ieper (TTI) samen de West-Vlaamse duatlonvzw uit de grond gestampt. Het project moet de duatlonsport in België nieuw leven inblazen. Enerzijds willen de initiatiefnemers het wedstrijdaanbod vergroten, anderzijds proberen ze de instapdrempel te verlagen.

Daarom pakken de vijf West-Vlaamse clubs dit jaar met een nieuw regelmatigheidscriterium uit. In zes duatlons kunnen atleten punten voor een individueel klassement sprokkelen. Daarnaast wordt er na elke wedstrijd een ploegenklassement opgemaakt, dat enkel op het aantal deelnames per club gebaseerd is. Een aantrekkelijke prijzenpot van €2.500 moet de beste Belgische duatleten aantrekken.

  • Zondag 29 maart: ¼ duatlon Geluwe
  • Zondag 19 april: sprintduatlon Ruddervoorde non-drafting
  • Zondag 14 juni: ¼ duatlon Wevelgem non-drafting
  • Zaterdag 4 juli: ¼ duatlon Kortrijk
  • Zondag 6 september: sprintduatlon Waardamme
  • Zondag 20 september: BK sprintduatlon Torhout

Toch wil de West-Vlaamse duatlonvzw met haar project ook de recreant-duatleet aanspreken. “De duatlonsport is de afgelopen jaren van een volkssport naar elitesport geëvolueerd. We hebben ervoor gezorgd dat het circuit uit een mix van verschillende wedstrijdafstanden en –formats bestaat. Is de kwartafstand (10 km lopen, 40 km fietsen en tot slot 5 km lopen, red.) voor sommige atleten nog wat te hoog gegrepen, dan vinden zij op de sprintafstand wel hun gading”, vertelt Diederik Derijcke, één van de dragende krachten achter het initiatief.

Draagvlak creëren

Uit een onderzoek van Jeroen Scheerder (KU Leuven) blijkt dat er wel degelijk een markt voor duatlon in Vlaanderen is. “Hij onderzocht het sportgedrag van de Vlamingen en stelde vast dat één op zes wel eens een rondje gaat hardlopen om de conditie op peil te houden. Daarnaast halen minstens evenveel Vlamingen hun fiets van stal om in hun vrije tijd de wijde natuur in te trekken”, vertelt Derijcke. “De combinatie van beide sporten is zeker niet onoverkomelijk.”

De West-Vlaamse duatlonvzw wil in elk geval een breed draagvlak creëren. “We zullen voormalige organisatoren motiveren om de draad terug op te pikken, triatlonorganisatoren overtuigen om een duatlon aan hun wedstrijdprogramma toe te voegen en ons tot lokale verenigingen of sportdiensten richten om nieuwe duatlonevenementen op poten te zetten”, vertelt Derijcke. “We beseffen dat inspraak essentieel is om het project van de grond te krijgen. We willen de komende maanden dan ook zoveel mogelijk atleten bij ons initiatief betrekken en met zowel recreanten als (sub)topatleten in dialoog treden.”

Toch is een nationale duatlonvzw nog niet meteen in zicht. “Het initiatief beperkt zich in eerste instantie tot de provincie West-Vlaanderen. Wij streven er wel naar om heel Vlaanderen en bij uitbreiding Wallonië te inspireren. We willen clubs enthousiasmeren om zelf over de toekomst van de duatlonsport na te denken. Natuurlijk zullen we ook onze ervaringen met hen delen”, aldus Derijcke.

Teloorgang

Het gaat al een tijdje minder goed met de duatlonsport in België. In de jaren ‘90 stonden er jaarlijks nog zo’n zestigtal wedstrijden op de kalender. Organisatoren zagen de inschrijvingen binnenstromen. Dankzij de wereldtitels van wijlen Benny Vansteelant sprongen de nationale media mee op de kar, waardoor de duatlonsport floreerde. Tijdens die hoogconjunctuur was de stad Geel zelfs het strijdtoneel van verschillende wereldkampioenschappen.

Na die topjaren is de duatlonsport het voorbije decennium ver afgegleden. Wereldkampioenen Joeri Vansteelant en Rob Woestenborghs konden de schijn nog even hooghouden, maar het aantal duatlons in België slonk ondertussen zienderogen. Afgelopen stonden er amper 15 wedstrijden op de kalender. Organisaties moesten noodgedwongen de handdoek in de ring gooien, omdat ze het financiële plaatje niet meer rond kregen.

Stilaan verdreef triatlon haar kleine zusje naar de achtergrond. Aangezien triatlon sinds 2000 wel een Olympische sport is, investeerde de Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga (VTDL) haar budget vooral in de driekoppige discipline. Media verlegden eveneens hun focus, terwijl steeds meer atleten voor de extreme Ironmans (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen) vielen.

Meer info over het project vindt u op de website van de West-Vlaamse duatlonvzw.

© 2015 – StampMedia – Laurens Soenen


Dit artikel werd gepubliceerd door Sportwereld op 12/03/2015