© Samir Taif

Voetbal als verbindende factor: dat is wat Connection League inhoudt. Op de Wilrijkse pleinen vond een gemixte voetbalwedstrijd tussen agenten van Politie Antwerpen en jongeren uit verschillende Antwerpse jeugdorganisaties plaats. Daarnaast was er plaats voor een escape room, een weerbaarheidstraining en een dialoogmoment tussen de agenten en de jongeren. StampMedia was ter plaatse om enkele foto’s te maken.

vorige volgende