GENT - Vzw Jong bestaat 3003 dagen en dat werd op 23 maart gevierd in Kunstencentrum Vooruit. Kinderen en jongeren tot 26 jaar uit heel Gent konden deelnemen aan tal van workshops om te eindigen met een mega-instuif in de balzaal.

"We hebben er bewust voor gekozen om geen feest te geven op de 3000ste dag", vertelt Griet De Wachter, stafmedewerkster van vzw Jong. "We willen onze bezoekers duidelijk maken dat we als organisatie enkel vooruit kijken", gaat ze verder. "We hebben leuke plannen met de toekomst van de jongeren. Daarom werd het getal 3003 niet afgerond. Ons werk is dat namelijk ook niet."

Papa's

De Wachter vertelt dat het feest in de Vooruit opgebouwd werd naar het model van de 'speleotheken' in de 19de-eeuwse gordel van Gent. “Kinderen kunnen zich er uitleven terwijl mama’s genieten van een kopje koffie. Dat zal hier vandaag ook het geval zijn.” Toch waren er op het feest meer papa’s aanwezig dan gedacht. “Daar zijn we heel blij om", zegt De Wachter. "Het wil zeggen dat dit evenement wordt gezien als een echte gezinsuitstap.” Tachtig ouders zakten met hun kinderen af naar de Vooruit om deel te nemen aan de festiviteiten.

Diepgaande contacten

Vzw Jong maakte gebruik van de Gentse Stadsdagen waarin de stad Gent afspraken maakt met culturele instellingen om gebruik te kunnen maken van hun infrastructuur voor artistieke en culturele manifestaties. “Hierdoor kregen we de gebouwen van Vooruit ter beschikking en daar zijn we heel erg dankbaar voor", vertelt De Wachter.

Ook het kunstencentrum zelf is erg enthousiast over de samenwerking met vzw Jong. “Vooruit wil diversiteit stimuleren en kansarme jongeren een positief signaal geven”, zegt De Wachter. “Onze vzw heeft diepgaande contacten met de buurtbewoners van de 19de-eeuwse gordel”, vertelt ze. “Bovendien zijn we verankerd in 27 jeugdhuizen. Dankzij deze samenwerking kan elke Gentse jongere vandaag meegenieten van het reguliere aanbod aan activiteiten.”

© 2013 - StampMedia – Valerie Schreurs - foto: Joris Bocken


Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 27/03/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 27/03/2013