Het wijkoverleg Noord ant-woord deelde enquêtes uit aan het Sint-Jansplein in Antwerpen op 16 maart. Tot 6 april polst de vereniging naar de tevredenheid van de buurtbewoners over hun wijk in Antwerpen-Noord. Eind mei zijn de resultaten beschikbaar.

Noord ant-woord deelt 14.000 enquêtes uit van 9 maart tot 6 april 2012. De bevraging peilt naar de bemerkingen van de inwoners over de huidige staat van hun wijk. De organisatie wil weten wat er moet veranderen. De enquête is opgesteld in het Nederlands, het Frans en het Engels om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Diversiteit

De bedoeling is om met zoveel mogelijk inwoners te praten over de toekomst van Antwerpen-Noord. Centraal op de agenda staan de uitdagingen en de mogelijke verbeteringen van de wijk. Bijvoorbeeld de aanpak van het druggebruik en meer groen op straat.

Ongeveer dertig buurtbewoners zijn vertegenwoordigd in het wijkoverleg. "De allochtonen in onze vereniging zijn beperkt. Dat willen we veranderen", zegt Koen Wynants van Noord ant-woord. "We proberen representatiever te zijn door samen te werken met moskeeën, scholen en sociale organisaties."

Verkiezingen

Het wijkoverleg beseft dat 14.000 mensen de enquête niet spontaan invullen. Daarom gaan de medewerkers op pad om mensen te ondervragen op straat. Een ander middel om meer mensen te bereiken is een online enquête. "Aanvankelijk leek het een succes, maar nu blokkeert de website vaak, dat is jammer. We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken", zegt Wynants.

Sint-Jansplein

Meer dan 100 mensen vulden de enquêtes in op het Sint-Jansplein. "We zijn tevreden over de opkomst", zegt Wynants. "Er is te weinig groen in mijn straat en de automobilisten rijden er te snel", zegt Jan Vereecken (58) die aan Viaduct Dam woont. Diana Van Dunnegem (65) woonde twintig jaar in de Gasstraat. "Taal is het grootste probleem in de wijk. Dat heb ik aangegeven in de enquête. Ik vermeldde ook hoe belangrijk ik het vind dat mensen uit verschillende culturen overeenkomen."

In oktober vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. "Eind mei 2012 is het resultaat openbaar voor het publiek. Met zicht op de aankomende verkiezingen bezorgen wij onze conclusies aan de politici", zegt Wynants.

© 2012 - StampMedia - Tekst en foto: Ilkan Demir


Dit artikel werd gepubliceerd door Belg.be op 20/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 20/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 20/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 20/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Belg.be op 20/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Gündem op 21/03/2012