MECHELEN - "Inkomen is inkomen, of het nu uit arbeid of vermogen komt." Dat is het nieuwe mantra van de sp.a dat John Combrez op 6 mei tijdens een informatieavond in Mechelen kwam toelichten. Zijn partij legt zo meer dan een jaar voor de verkiezingen beslag op het thema fiscaliteit.

Het was niet minder dan een met zorg uitgevoerd communicatiesalvo op de Dag van de Arbeid. De verschillende socialistische partijkopstukken hadden het in hun 1 meitoespraken allemaal over broodnodige fiscale hervormingen. Op die manier ondersteunen ze de ideeën over fiscaliteit uit de nieuwe beginselverklaring Het Vlaanderen van morgen die begin juni voorligt op het partijcongres van sp.a. "België moet een fiscaal paradijs worden voor mensen die werken en voor ondernemers die jobs creëren."

Vermogenswinstbijdrage

Het meest opvallende voorstel in de beginselverklaring is de verschuiving van de lasten op arbeid naar die op inkomsten uit vermogen. Andere krijtlijnen van de socialistische roep om een eerlijke fiscaliteit zijn het herstellen van het vertrouwen in de fiscus en een administratieve vereenvoudiging van het belastingstelsel. Met de inkomsten uit een vermogenswinstbijdrage en een doorgedreven bestrijding van fiscale en sociale fraude willen de socialisten de loonlasten verlagen.

Het is eigenlijk al nieuws op zich dat sp.a het voortouw neemt in de strijd tegen de hoge loonkosten in ons land. Andere partijen zoals N-VA, CD&V en Open VLD zien het graag gebeuren. Toch zet sp.a met haar voorstellen niet meteen de deur open naar de andere partijen, want die zien een vermogenswinstbijdrage niet zitten. "De andere partijen komen voorlopig met andere voorstellen. Maar wij hebben gelijk. En het komt er nu dus op aan de andere partijen tot dat inzicht te brengen", zegt staatssecretaris van Fraudebestrijding John Crombez.

Oude taboes

Het is duidelijk dat de partij enkele oude taboes achter zich wil laten en met deze strategie resoluut voor de vlucht vooruit kiest. Oud-partijvoorzitter Caroline Gennez beklemtoont wel dat de aanzet voor deze nieuwe ideeën over fiscaliteit al jaren rijpen in de partij. Het hele vernieuwingsproces is nog onder haar voorzitterschap in 2009 in gang gezet.

Gennez erkent dat het tijdens de periode van haar voorgangers Stevaert en Vande Lanotte minder evident was om over deze thema's te praten. Vandaag is het anders en Gennez is er blij om: "Met dit verhaal kunnen we het politieke debat aangaan."

Lobby's in de fiscaliteit

De Mechelse politica trekt zich op aan professor Fiscaal Recht Michel Maus. Die had in Mechelen de opdracht om enkele kritische bemerkingen te maken bij het discours van Crombez. Een selectieve lezing van zijn feedback werd door de aanwezigen beschouwd als een bevestiging van de voorstellen van de partij. Toch benadrukte Maus dat de politiek niet mag inbinden voor de lobby's in de fiscaliteit. De Belgische belastingsmentaliteit kan volgens hem enkel veranderen als men het gevoel heeft dat iedereen eerlijk en proportioneel belast wordt. En dat is volgens Maus voorlopig niet het geval. Ook niet na een jarenlange periode met socialisten in het bestuur.

Toverformule

Het weerhoudt de Vlaamse socialisten er niet van om op een wolk van positivisme te zweven, nu ze eindelijk een duidelijk verhaal hebben over fiscaliteit. Het lijkt wel een toverformule. Maar gaat de partij ook daadwerkelijk de toverstok bemachtigen om de nieuwe ideeën in beleid om te zetten?

© 2013 – StampMedia – Lander Kennis


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 08/05/2013