Stiftgedichten zijn nieuw en makkelijk zelf te maken. Je neemt een artikel uit een krant en schrapt woorden tot er een nieuw, onverwacht gedicht te voorschijn komt. Sommige dichters gebruiken de techniek als inspiratie voor latere gedichten, maar vaak is een stiftgedicht op zich al goed genoeg.

Een gesprek met Dimitri Antonissen, de eerste stiftdichter in België.

Blackout Poems

Deze nieuwe manier om gedichten te maken komt van de Amerikaanse schrijver-cartoonist Austin Kleon. Hij was de eerste die een krantenartikel zwart schilderde, bepaalde stukken liet staan en ze een gedicht liet vormen. Kleon publiceert in september 2009 zijn eerste bundel met stiftgedichten.

Uniek in België

Voorlopig zijn er slechts twee Nederlandstalige stiftdichters: Maarten Inghels, die onlangs nog debuteerde met zijn dichtbundel Tumult, en Dimitri Antonissen, de pionier voor ons land. Antonissen is Chef Nieuws bij een Vlaamse krant, maar daarnaast is hij ook de eerste stiftdichter van België. Een verzameling van zijn stiftgedichten vind je op zijn de blog: http://gemarkeerd.wordpress.com

© 2009 – StampMedia – Thomas De Ridder