Een smeulende sigaret was de oorzaak van de brand in een studentenhuis in Leuven, waarbij 2 studentes het leven lieten. Het studentenweekblad Veto brengt, n.a.v. het drama, deze week een dossier over brandveiligheid op koten in Leuven (p. 10-11). Wij zoeken alle andere studentensteden op. Vandaag: Brussel.

Brussel telt meer dan 70.000 studenten en ongeveer een derde hiervan huurt een kot in onze hoofdstad. Over de brandveiligheid en het exacte aantal koten is de situatie nogal onduidelijk. "Omdat het federale materie is", stelt  Brussels staatssecretaris Christos Doulkeridis (Ecolo-Groen). 

Brussel trekt steeds meer studenten uit alle hoeken van het land. De vraag naar studentenkoten stijgt, al is er weinig zicht op het precieze aantal koten. Preventieagenten van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) controleren wel alle nieuwe gebouwen in Brussel. Zij gaan bijvoorbeeld na of de federale normen op vlak van brandbestrijding worden gerespecteerd.

De Brusselse studentenorganisatie Br(ik heeft ruim 4.000 kamers ter beschikking voor studenten van het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel. Zij voldoen aan hun eisen op vlak van veiligheid, kwaliteit en comfort. Maar het opleggen van normen kan Br(ik als privé-organisatie niet doen. “Die rol is en blijft weggelegd voor de overheid”, vertelt Kasper Demeulemeester van Br(ik.

Br(ick probeert door advies, bemiddeling een duurzame persoonlijke relatie met de privé-kotenaanbieders op te bouwen. Huisbazen kunnen hun kot laten registreren op de site van Br(ik. Zo kan de organisatie volgens Demeulemeester wegen op de kwaliteit van studentenkoten, althans aan de Nederlandstalige onderwijsinstellingen in Brussel.

Preventiemaatregelen

Staan jongeren ook stil bij de brandveiligheid als ze een kot kiezen? Navraag leert dat lang niet iedereen weet wat ze moeten doen om veilig buiten te geraken in geval van brand. Joppe (26) zit met enkele vrienden op kot in Molenbeek. Hij heeft niet bewust gelet op brandveiligheid, maar eerder op de prijs en de ligging van zijn studentenwoning. “In geval van brand zou ik niet meteen weten welke route ik het best zou nemen om veilig buiten te geraken”, vertelt hij.

Lieselotte (19) heeft haar twijfels over de preventiemaatregelen bij haar op kot. “Mijn huisbaas heeft nooit iets gezegd over preventie. We mogen in principe niet roken, maar het wordt wel gedaan. De rookmelder is kapot en mijn kotbaas komt nooit op controle.” Op Lieselotte haar kot is er wel een brandladder, maar ze heeft haar twijfels of die haar naar een veilige plaats zou leiden.

Ook Rachelle (21) huurt een studentenkamer in het centrum van Brussel. Zij vindt dat haar huisbaas voldoende maatregelen heeft genomen op vlak van brandveiligheid. “We hebben een rondleiding gekregen waarbij de kotbaas alle rookmelders toonde. Er zijn er in elke kamer en iedere gang. Er zijn ook meerdere brandblussers ter beschikking, op elke verdieping. Er hangen zelfs nooduitgangbordjes”, zegt de studente.

Federale materie

Volgens Br(ik zijn er de afgelopen jaren geen incidenten van brand geweest. De organisatie hamert op continue alertheid en streeft naar een zo duidelijk mogelijke reglementering. De organisatie is tevreden dat de stad Brussel al in 2012 een reglement goedkeurde dat zeer strenge eisen oplegt voor nieuwbouw. “Het gewest oefent de bevoegdheid rond brandbestrijding uit op basis van het Brussels besluit van 15 april 2004. Dat besluit verplicht de installatie van rookdetectoren en is van toepassing op alle huurwoningen, dus ook studentenwoningen”, legt Brussels staatssecretaris Christos Doulkeridis (Ecolo-Groen) uit.

Fouad Ahidar (sp.a) vindt die uitleg maar povertjes: “Het probleem is dat Doulkeridis zelfs niet weet hoeveel studenten er op kot zitten. In tegenstelling tot Vlaanderen vormt de ‘studentenwoning’ geen aparte categorie in de Brusselse huisvestingscode. Gerichte controles zijn onmogelijk.”

Doulkeridis stelt dat brandveiligheid en preventie federale materie is. Ahidar maakt zich daarover druk: “De staatssecretaris heeft vorig jaar ook het verplichte conformiteitattest afgeschaft, zodat veel studentenkoten nu niet meer automatisch gecontroleerd worden. Iedereen weet dat er in Brussel veel slechte woningen zijn, dat studenten in kelders op kot zitten en dat sommige huisbazen het niet te nauw nemen met de regels.” Ook Br(ik hamert al jaren op het feit dat het Brussels Gewest zijn verantwoordelijkheid moet opnemen voor studentenzaken. De organisatie wil een gemeenschapsoverschrijdend systeem voor studentenhuisvesting.

Ahidar roept Doulkeridis ten slotte op om snel een gerichte proefcontrole op te zetten bij een honderdtal studentenwoningen. Een idee waarvoor de staatssecretaris gewonnen leek. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

© 2014 – StampMedia – Elvin Vanzeebroeck, foto: Iris Luyckx


Dit artikel verscheen eerst op DeRedactie.be op 28/02/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 01/03/2014