Een smeulende sigaret was de oorzaak van de brand in een studentenhuis in Leuven, waarbij 2 studentes het leven lieten. Het studentenweekblad Veto brengt, n.a.v. het drama, deze week een dossier over brandveiligheid op koten in Leuven (p. 10-11). Wij zoeken alle andere studentensteden op. Vandaag: Gent.

De preventie kan nog beter, maar studenten in Gent voelen zich doorgaans veilig op kot. In 2013 werden amper vier van de 2.968 officieel aangegeven koten in Gent afgewezen. Al weten sommige studenten niet langs waar te vluchten in geval van brand: "Ik vraag mij af of er een brandtrap is voor mijn kotgenote onder het dak."

Elk jaar worden 200 van de 2968 koten in Gent gecontroleerd op brandveiligheid. In 2013 kregen 4 koten een no go terwijl dat in 2011 nog 10 koten waren. De cijfers van de Gentse brandweer tonen dus een daling aan. De studenten waar wij mee spraken, voelen zich over het algemeen veilig in hun kot.

Eva Nowé (20), studente journalistiek aan de Arteveldehogeschool: “Mijn kotbaas is zich heel bewust van de brandveiligheid en zorgt dat alles in orde is. Ook de preventie is oké. Bij het ondertekenen van mijn contract heb ik een rondleiding gekregen en de batterijen van de rookmelders worden af en toe gecontroleerd. Ik denk wel dat ik weet wat te doen. Al weet ik niet of er een brandtrap is voor mijn kotgenote die helemaal bovenaan woont”, bedenkt ze.

De studentenwoning van Maarten Lievrouw (23), student meertalige communicatie aan de Universiteit Gent, voldoet volledig aan de veiligheidsvoorschriften. Al bleek Maarten bij het tekenen van zijn contract daarvan niet op de hoogte te zijn. “Wij weten niet langs welke weg wij het gebouw moeten verlaten als er brand uitbreekt, simpelweg omdat onze huisbaas ons nooit verteld heeft waar de brandladder zich bevindt”, geeft Maarten aan.

Veilig (ver)huren

Om het huren en verhuren van koten in Gent in goede banen te leiden, werd Kot@Gent opgericht, een initiatief van Universiteit Gent, Arteveldehogeschool, LUCA, HoGent en Kaho Stuvo. Op de website kan je je kot registreren en die komt dan in een online databank terecht. “Via deze website tracht de stad de student te helpen in de zoektocht naar een aangepast en veilig kot”, legt Tommy Heleu van Kot@Gent uit. “De bedoeling is zowel huurder als verhuurder veilig te stellen en een huurcontract aan te bieden met de mogelijkheid om ook een brandverzekering af te sluiten.”

Worden de koten die Kot@Gent aanbiedt gecontroleerd op brandveiligheid? “Alle registraties worden administratief gecontroleerd voor ze in de databank gaan”, zegt Heleu. “Er wordt nagekeken of de nodige attesten aanwezig zijn en of ze gemeentelijk geregistreerd zijn en zo voort. Dat betekent geenszins een kwaliteitsgarantie: potentiële huurders moeten altijd ter plaatse gaan kijken of het kot wel in orde is.” Op termijn wil Kot@Gent garanties ter zake te kunnen bieden.

Kortsluiting

Vreemd genoeg is een veel gehoorde reactie onder studenten “dat hun vorig kot alles behalve brandveilig was”. Liesse Van Der Velden (21) getuigt: “Er was geen brandblusapparaat op elke verdieping. De keuken was in de kelder, naast een ander kot. Ik voelde mij er absoluut niet veilig”, stelt de studente journalistiek. Ze huurt nu een benedenverdieping: “Als er brand uitbreekt, kruip ik gewoon uit het raam.”

In haar huidig kot zijn er helaas ook af en toe problemen. “Er zijn al verschillende problemen geweest met water en elektriciteit. Dat ligt waarschijnlijk aan een kortsluiting ergens in het systeem. We hebben dat al verschillende keren gemeld aan de kotbaas, maar tot nu toe is er nog niets veranderd.”

Preventie kan beter

Over het algemeen blijkt dus dat de Gentse huisbazen hun papieren op orde hebben wat brandveiligheid betreft, al kan de preventie in sommige koten nog beter. Sommige kotbazen laten het na hun studenten op de hoogte te brengen van de regelgeving qua brandveiligheid. Als die enkelingen dat in de toekomst ook nog doen, mogen we er zeker van zijn dat de toekomst van onze jeugd niet in rook zal opgaan.

Op Kot@GENT vind je alle voorschriften waaraan een kot moet voldoen. Als je vermoedt dat er in jouw studentenhuis inbreuken zijn op de politiecode, kan je met vragen of klachten over brandveiligheid terecht op 09/266.76.26 of tommy.heleu [at] gent.be (via mail).

© 2014 – StampMedia – Joy De Meulemeester & Niels D'Haene, foto: Iris Luyckx


Dit artikel verscheen eerst op DeRedactie.be op 26/02/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 27/02/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 27/02/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Knack - online op 28/02/2014