Op 19 november 2011 organiseerde Vormingplus Eeklo-Gent in samenwerking met Intercultureel Netwerk Gent vzw de Dag van de Dialoog. Op verschillende locaties in Gent konden burgers van gedachten wisselen over het thema 'Oog voor je buur(t)'.

De Dag van de Dialoog werd voor de eerste keer georganiseerd in Rotterdam na de aanslagen van 11 september 2001. De bedoeling was iets te doen aan het groeiend onbegrip tussen de verschillende gemeenschappen. Het idee waaide over naar België en voor het derde jaar op rij was Gent gaststad voor dit initiatief.

Geëngageerd

Vier studenten van de Hogeschool Gent organiseerden een dialoogtafel in het buurtcentrum van de Bloemekenswijk. Elias Van Waldeck (21), een van de organisatoren: "Als studenten sociaal-cultureel werk, leek het ons interessant dit te organiseren, al moest het allemaal nogal snel gaan. De bedoeling is dat we achteraf aan de klas uitleggen hoe je dialogen moet begeleiden."

Want ook een dialoog is onderworpen aan bepaalde regels: de ander laten uitspreken, je ervaringen vertellen en geen meningen, vanuit de ik-positie spreken. Het zijn maar enkele voorbeelden waar de dialoogbegeleider rekening mee moet houden om alles in goede banen te leiden.

Diversiteit

Een terugkerend thema was diversiteit. "Hoe laagdrempelig onze initiatieven ook zijn, we kunnen maar moeilijk allochtonen bereiken", zucht Gaston Van Heenheyse, vrijwilliger van het buurtcentrum in de Bloemekenswijk. Ook Van Weldeck bevestigt dit: "Tijdens mijn zoektocht naar deelnemers heb ik een moskee bezocht, maar zonder succes." Hoe kunnen ze dan wel bereikt worden? Volgens Désirée Derksen van Intercultureel Netwerk Gent moeten we een onderscheid maken tussen immigranten van de eerste en van de tweede generatie: "Voor de ouderen is begeleiding in hun eigen taal een must. Voor de generatie na hen kunnen we bijvoorbeeld de ouders van een hele klas uitnodigen. Dat heeft meer effect dan folders uitdelen."
Ook burgemeester Daniël Termont (SP.A) onderkent het probleem: "Het is belangrijk dat mensen Nederlands spreken. Anders kun je niet in dialoog gaan. Er wonen 159 nationaliteiten in Gent, dus er moet hard gewerkt worden om het samenleven te bevorderen."

Rol van de overheid

Volgens de burgemeester van de Arteveldestad is dit soort initiatieven exemplarisch voor Gent. Maar welke rol is weggelegd voor het stadsbestuur? "De overheid moet een regierol vervullen. Alle creatieve krachten die in onze stad spelen, moeten we bundelen en ondersteunen", aldus Termont. 'Wijk aan zet' is zo een initiatief. De stad komt financieel tussenbeide wanneer bewoners iets willen organiseren in hun wijk. Het budget voor deze ronde initiatieven is 375.000 euro.

Onverdeeld succes?

Er deden ongeveer honderd Gentenaars mee aan veertien tafels. Toch moesten enkele tafels samensmelten omdat er te weinig deelnemers waren. Volgens de organisatie verliepen de inschrijvingen dit jaar moeizamer dan vorige jaren. "Groeien is niet de opzet", verzekert Melissa De Clippeleer van Vormingplus ons. "De kwaliteit is belangrijker dan de kwantiteit." Op de vraag waarom er minder inschrijvingen waren, moest ze het antwoord schuldig blijven. "Veel hangt ook af van onze partners. Zij moeten vooral reclame maken voor hun tafel." Toch is er ook interesse vanuit andere steden om een Dag van de Dialoog te organiseren. "We hebben al contacten gehad met Leuven en Oostende, maar er is nog niets concreet."

© 2011 - StampMedia – Michaël Verest