Journalisten met een freelance statuut worden door de huidige marktsituatie sneller opzij geschoven. StampMedia vraagt zich af of er nog ruimte is om werkzaam te zijn als freelancer in België. Ruud Van De Locht blijft alvast positief ingesteld en gaat de concurrentiestrijd aan.

Concurrentiestrijd

“Vlaanderen is een kleine markt om werkzaam te zijn als freelance journalist. Bovendien is de leescultuur van de Vlamingen niet zo groot. Daarnaast zorgt de crisis voor grote onzekerheid bij freelancers,” zegt Ruud Van De Locht. “Op het vlak van de journalistiek is Vlaanderen niet uniek. Als freelancer kan je je best specialiseren in een niche.”

Beschamende tarieven

“Door de beperktheid van de markt zijn ook de prijzen die je krijgt uitbetaald beschamend,” benadrukt Van De Locht. Bijvoorbeeld cyberjournalistiek wordt minder goed betaald in België dan in Nederland. “Ik werk graag voor Nederlandse tijdschriften. Nederlanders en Vlamingen hebben wel een andere schrijfstijl. Maar ook de aanpak en betalingsvoorwaarden zijn veel directer,” aldus Van De Locht.

Copywriting

Van De Locht schrijft voor verschillende klanten: Zone03, LiveXS, De Nieuwe Antwerpenaar en Steps Magazine zitten in zijn portefeuille. Ruud heeft bewust gekozen om journalistieke opdrachten met copywriting te combineren. Dit laatste zijn commerciële opdrachten, bijvoorbeeld het schrijven van nieuwsbrieven, folders, brochures en websites voor bedrijven. “Er is een groot verschil in de tarieven, met copywriting kan je bijvoorbeeld werken met dag-of projectprijzen,” zegt Van De Locht.

Kwetsbaar

Door de crisis worden freelancers sneller opzij geschoven. Van De Locht: “Nu ben ik kwetsbaar als freelancer en dat voel ik omdat ik minder werk heb. Redacties laten hun vaste mensen harder werken omdat ze in vast dienstverband zijn. Het is een dubbel probleem: Mensen geraken gefrustreerd en dan heb je de freelancers, die meer willen werken maar op hun honger blijven zitten.”

Discipline

Omdat Ruud freelancer is kan hij voor verschillende kranten schrijven. “Freelancers zijn mensen die graag ondernemen. De meeste journalisten zitten in een vast werkpatroon en ik heb de mogelijkheid om mijn tijd zelf in te delen,” aldus Van De Locht. De keerzijde is dat het je eigen verantwoordelijkheid is je tijd optimaal in te vullen. “Het is een kwestie van organisatie en de nodige discipline,” zegt Ruud.

© 2009 - StampMedia – Nancy Verresen