reacties (2)


GENK - De Genkse Jeugdraad stelde afgelopen weekend hun ontwerp van advies voor aan het college. Ze willen de GAS-boetes niet afschaffen, maar ze moeten beter gereguleerd en duidelijker geformuleerd worden. Het stadsbestuur staat open voor debat.

Het ging er gemoedelijk aan toe op de algemene vergadering van de Genkse Jeugdraad. De vertegenwoordigers van de verschillende jeugdverenigingen konden er hun mening geven over het GAS-beleid van de stad. Burgemeester Wim Dries (CD&V) en schepen van Jeugd Anniek Nagels (CD&V) luisterden aandachtig. De vraag was simpel: to GAS or not to GAS?

Vijf werkpunten

De Jeugdraad wil Gemeentelijke Administratieve Sancties niet afschaffen, maar vindt dat ze beter gereguleerd en duidelijker geformuleerd moeten worden. “Het ontwerp van advies bestaat uit vijf standpunten. Ten eerste willen we een duidelijke omschrijving van het begrip ‘overlast’ en een reglement dat niet voor interpretatie vatbaar is. Vervolgens vragen we om meer communicatie en preventie rond de GAS-boetes”, zegt voorzitter Jarno Szeplaki van de Jeugdraad.

De jeugdraad wil ook dat de ambtenaren die vaststellingen doen op een pedagogische manier te werk gaan. “Om het uitschrijven van boetes te vermijden, stellen we voor om te streven naar meer bemiddeling en alternatieve straffen. Tot slot vinden we dat er moet geïnvesteerd worden in het aanpakken van de oorzaak van de overlast, in plaats van de jongeren te viseren”, vervolgt Szeplaki.

Wel GAS, geen boete?

De vertegenwoordigers van de Genkse jeugdverenigingen kregen enkele regels uit het politiereglement voorgeschoteld. Ze kregen twee kaarten, een rode en een groene, om te stemmen. De meningen waren opmerkelijk verdeeld. Bij elke stelling werden er bijna evenveel rode als groene kaarten opgestoken. Sommigen staken zelfs beide kaarten omhoog. De consensus is dat de jongeren sommige GAS-boetes wel zien zitten, mits een flinke aanpassing.

Het stadsbestuur staat in ieder geval open voor debat. “We hadden het op deze vergadering net zo goed over een verhoging van de leeftijdsgrens naar achttien jaar kunnen hebben”, geeft de burgemeester toe. “Ik ben verrast door het feit dat er zoveel diverse meningen zijn. Ik heb ook al veel goede ideeën gehoord. Misschien is het inderdaad wel goed om te kijken naar meer alternatieve straffen voor minderjarige overtreders”, zegt hij.

De schepen van Jeugd ziet het verlagen van de leeftijdsgrens naar veertien jaar niet zitten. “Je moet jongeren jong kunnen laten zijn. De meeste jongeren houden zich aan de regels, maar een paar enkelingen verzieken het voor iedereen. Om dat kleine groepje aan te pakken houden we de boetes achter de hand”, aldus Nagels.

Skaten toegelaten

Zelf heeft het bestuur ook al enkele voorstellen naar voren gebracht. Zo willen ze het reglement rond skaten uitbreiden. Momenteel is het verboden om te skaten in het centrum, behalve op de daarvoor voorziene plaatsen. Het skaten zou opnieuw overal worden toegelaten, mits de veiligheid en de vlotte doorgang niet in het gedrang komen. Ook zijn er plannen om extra openbare toiletten te bouwen in het station. Dat zou wildplassen moeten tegengaan. De vraag blijft of het gebruik van die toiletten gratis zal zijn.

© 2014 – StampMedia – Stef Vananderoye, foto: Machteld Bollen


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 05/03/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 05/03/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Belang van Limburg - online op 05/03/2014


Reacties (2)

To GAS or not …

[...] beter gereguleerd en duidelijker geformuleerd worden. Het stadsbestuur staat open voor debat. Lees hier [...]

To GAS or not …

[...] De Genkse Jeugdraad stelde afgelopen weekend hun ontwerp van advies voor aan het college. Ze willen de GAS-boetes niet afschaffen, maar ze moeten beter gereguleerd en duidelijker geformuleerd worde...  [...]

Plaats een reactie