reacties (0)

Vlaams minister Sven Gatz (Open Vld) heeft in een gesprek met de Vlaamse Jeugdraad zijn besparingen in zijn portefeuille Jeugd toegelicht. “We zijn zeer bezorgd”, zegt algemeen secretaris Caroline Verschueren. “U mist het bredere plaatje”, reageert Gatz.

De Ambrassade, een organisatie die onder meer de Vlaamse Jeugdraad ondersteunt, ziet haar fondsen dalen met maar liefst 20%. Jeugdverenigingen krijgen tot 1,3% minder middelen, die bovendien ook niet geïndexeerd zullen worden. Daarbovenop dreigen zo'n 21 miljoen euro subsidies, die Vlaanderen vroeger aan gemeenten gaf voor jeugdwerk, in de zakken van die laatsten te verdwijnen. De besparingsplannen van de Vlaamse minister voor Jeugd Sven Gatz (Open Vld) hakken er diep in en jeugdorganisaties reageren bezorgd.

Hier of daar

In het gesprek met de jeugdsector gaf minister Gatz aan dat hij het jeugdwerkveld wil ontzien. Dat blijkt ook uit de 'geringe' besparing die hij daar aankondigt: elke vereniging zou zo'n 1,3% minder middelen krijgen. Maar omdat het geld van elders moet komen, haalt de liberale minister wel de hakbijl boven in het jeugdbeleid, zoals bij de Ambrassade of het Kenniscentrum Kinderrechten (-10%).

“We moeten wel iets minder besparen dan bijvoorbeeld de culturele sector”, reageert Caroline Verschueren, algemeen secretaris van de Vlaamse Jeugdraad. “Die moest vorige legislatuur al zwaar snoeien, wij niet. Hoe dan ook blijft de 20% die de Ambrassade verliest een zware klap. Wij hebben geen eigen middelen, dit zal dus veel gevolgen hebben voor onze werking en die van de Vlaamse Jeugdraad. Een minister die zijn luis in de pels de mond snoert, dat is op z’n minst verontrustend te noemen.”

Hefboom

Een andere zware dobber is het wegvallen van middelen voor een lokaal jeugdbeleid. Voordien voorzag de Vlaamse regering zo'n 21 miljoen euro om gemeenten te stimuleren een jeugdwerking uit te bouwen. De lokale besturen mochten dat geld enkel daarvoor gebruiken en konden dat uiteraard nog uitbreiden met eigen fondsen.

Het verlaagde budget van 18,9 miljoen euro kan voortaan ingezet worden voor jeugdwerk, maar ook voor de heraanleg van een riolering. “Bovendien waren die middelen ook een soort hefboom: de gemeenten waren sneller geneigd om bovenop het Vlaamse geld nog wat extra te geven”, aldus Verschueren.

Toekomst

Een derde niveau waar de jeugdsector waarschijnlijk budget verliest, is provinciaal. Zoals eerder al bekend raakte, verdwijnt het provinciefonds én de middelen daarvoor. In het gesprek met de jeugdsector ging Gatz daar evenwel niet verder op in. “Er bestaat nog onduidelijkheid over”, aldus Verschueren. “Maar het is dus best mogelijk dat de jongerenwerking ook daar fondsen verliest.”

De stemming is bijgevolg weinig optimistisch. “We zijn zeer bezorgd over de toekomst”, zegt Verschueren nog. “Minister Gatz beweert dat de jeugd niét in de klappen deelt, maar niets is minder waar als je deze cijfers bekijkt. Zowel op Vlaams als lokaal niveau verliezen we veel middelen. Het provinciale niveau moeten we nog afwachten, maar ook daar ben ik weinig optimistisch over.

Eigen kracht

Geconfronteerd met de bezorgdheden van de jeugdsector over de besparing bij onder meer De Ambrassade, toont minister Gatz begrip. Toch sust hij ook de gemoederen. “De organisaties mogen zich niet vergissen in hun eigen kracht”, zegt hij. “De Ambrassade zal voortaan anders moeten werken, dat besef ik. Terwijl ze nu 37 mensen telt, zal dat nu misschien 30 zijn. En misschien moet ze ook minder taken op zich nemen, maar dat wil ik zeker samen met haar bekijken zodra het stof wat gaan liggen is. Ik heb begrip voor de reactie van De Ambrassade, maar ik vrees dat ze het bredere plaatje gemist heeft.”

“Ik heb ervoor gekozen het jeugdwerk op het terrein te ontzien (met besparingen van maximaal 1,3%, red.)”, herhaalt de minister. “Maar dan moeten de overkoepelende organisaties wel een duit in het zakje doen. Bij hen is er ruimte en besparingen: daar brengen de jeugdsector niet per se in het gedrang. De omgekeerde manier van werken, 20% minder middelen voor het jeugdwerk en slechts 1,3% voor de koepels, dat zou pas verkeerd geweest zijn. Dus nee, ik geloof niet dat de jeugd met deze besparingen klappen krijgt”, besluit Gatz.

© 2014 – StampMedia – Gunther Malin


Reacties

Plaats een reactie