BRUSSEL - Vandaag, 9 mei is het Hemelvaartsdag. Een vrije dag. Maar wellicht belangrijker dan een feestdag die gebaseerd is op een traditie, vandaag wordt Europa gevierd.

Afgelopen week werden allerlei activiteiten georganiseerd om Europa op een positieve manier in het daglicht te stellen en burgers nauwer in contact te brengen met de Europese Unie. In Antwerpen vonden op 8 mei allerlei debatten plaats en was ook Karel de Gucht er om vragen te beantwoorden van geïnteresseerden. In Brussel hielden op zaterdag 4 mei dan weer allerlei Europese instellingen opendeurdag, zoals o.a. de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Daarnaast werd op 8 mei ook de Junior State of the European Union georganiseerd door Ryckevelde vzw en het Vlaams Parlement.

Jongeren in de schijnwerpers

Stichting Ryckevelde heeft als doel burgers nauwer te betrekken bij de werking van de Europese Unie. In samenwerking met het Vlaams Parlement organiseerde het dan ook de Junior State of the European Union en the State of Arts. Met deze wedstrijden worden jongeren de kans gegeven om na te denken over Europa en diens toekomst door ofwel een essay te schrijven of door Europa vanop een creatieve manier te benaderen.

State of the European Union

De dag werd afgesloten met een lezing van Gerard Mortier, de directeur van het Teatro Real in Madrid. Zijn lezing droeg de titel 'Geef Don Juan en Faust een kans'. Tijdens zijn State of the European Union pleitte Mortier voor meer Europa, en dan vooral op cultureel vlak. Hij liet verstaan dat in het begin, in het naoorlogse Europa, het inderdaad onmogelijk was om mensen op cultureel vlak te verbinden. Fransen en Duitsers haatten elkaar immers. Het concept van een Europese Unie is inderdaad nog zeer jong. Maar Mortier vertelde ook dat grote visies niet verwezenlijkt kunnen worden in een mensenleven. Dat ze tijd nodig hebben. En om die Europese visie werkelijkheid te laten worden, moeten we meer culturele verbondenheid scheppen.

Iedereen is Don Juan

Volgens Mortier hebben we een gezamenlijke Europese identiteit. Zo zijn we ondernemers, wat hij aan Faust linkt, de man die zijn ziel verkocht aan de duivel. Het ogenblik dat Faust het contract met de duivel tekende, verloor hij zijn daadkracht. Daarnaast zit ook Don Juan in ons allemaal, de vrijheid van de erotiek. Maar er zijn nog allerlei andere zaken die ons verbinden met Spanjaarden, Denen en Roemenen. Zo hebben wij altijd een zeker laïcistisch denken gekend. We hebben geloof en politiek steeds gescheiden kunnen houden, denk maar aan de eeuwen durende machtsstrijd tussen keizer en paus. Dit zijn slechts enkele kenmerken die wij, Europeanen delen en die we zouden kunnen herontdekken door die Europese cultuur meer te stimuleren.

© 2013 - StampMedia - Louise Willocx


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 09/05/2013