© Tulane Public Relations

Imams en Islamleerkrachten zouden Belgische moslimjongeren angst aanjagen op school. Zo stond het een tijd geleden in het weekblad Knack. Maar een belangrijke vraag bleef onbeantwoord: wat wordt er in Vlaanderen gedaan om Islamonderwijs in goede banen te leiden? 

Volgens een artikel dat vorige maand in Knack verscheen, zouden Belgische islamleerkrachten hun leerlingen onder meer verhalen vertellen over martelingen in het graf en de komst van de islamitische versie van de antichrist in de vorm van een eenogige baby. En dat zonder dat de scholen of de inspecteur-adviseurs voor islamonderwijs iets gemerkt hadden.

Veel controle over het islamonderwijs is er dan ook niet. Op dit moment zijn er in Vlaanderen voor de 734 actieve islamleerkrachten welgeteld… drie inspecteur-adviseurs. “Absoluut niet genoeg”, vindt Ahmed Azzouz, één van die inspecteur-adviseurs. “Maar er komen ook helemaal niet veel klachten binnen over angstige jongeren. In de tien jaar dat ik inspecteur ben, kan ik ze nog altijd op één hand tellen.”

Azzouz vermoedt dan ook dat de problematiek in het artikel van Knack uitvergroot werd. Volgens hem is het bovendien fout om enkel naar het islamonderwijs te kijken. “Veel van de angsten van jongeren zijn eerder cultureel bepaald en brengen de kinderen van thuis mee”, stelt Azzouz. “Verhalen over geesten en demonen zijn ingebakken in de cultuur van sommige Turken en Marokkanen. Maar in het stuk werden al die dingen op islamleerkrachten geprojecteerd.”

Overleg met de scholen

“We gaan nu samenzitten met de leerkrachten van de betrokken scholen om te kijken hoe we dit verder moeten aanpakken”, vervolgt de inspecteur-adviseur. “We moeten eerst grondig uitzoeken hoe de situatie in de scholen nu echt is. Want zelf krijgen amper klachten binnen en ook de directeur van het scholennet Brussel zei dat het voor hem iets nieuws was. Vanuit het CLB is er ook nooit aan de alarmbel getrokken.”

Ook Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft het over dialoog met de betrokken scholen. De minister heeft haar team ook versterkt met een extra adviseur. “Zij evalueert nu de inhoud van de vakken die gegeven worden. Dat laat de andere inspecteurs toe om op hun inspectietaak te focussen”, aldus Crevits.

Die nieuwe adviseur zou volgens Azzouz wel al zijn aangesteld voor de publicatie van het bewuste artikel en dus niet als reactie daarop.

“Daarnaast is er een Vlaams actieplan ter preventie van radicalisering dat we momenteel uitrollen. Met onder andere het netwerk van islamexperten, een aanspreekpunt radicalisering bij onderwijs Vlaanderen en schoolinterventieteams”, gaat Crevits verder. “De kwaliteit van de islamleerkrachten wordt versterkt. Je kan pas lesgeven indien je een specifieke opleiding aan een universiteit of hogeschool hebt gevolgd.”

Vlaamse Imamopleiding

Ook de Vlaamse imams lagen onder vuur in het artikel van auteur Montasser AlDe’emeh. Zij volgen voorlopig geen opleiding aan een Vlaamse universiteit of hogeschool. Eerdere gesprekken over een Vlaamse imamopleiding liepen in september spaak door tegenkanting bij de Turkse moslimgemeenschap. Maar de gesprekken over die opleiding lopen nog steeds. “Zoals bij islamlessen valt de inhoud van de imamopleiding binnen de autonomie van de levensbeschouwing”, reageert minister Crevits. “Net als voor katholieke priesters is er binnen ons hoger onderwijs geen opleiding tot imam. Er lopen gesprekken met de Moslim Executieve om het seculiere luik van de opleiding deels aan Vlaamse onderwijsinstellingen aan te bieden.”

Maar de terughoudendheid van sommige takken van de moslimgemeenschap is niet het enige obstakel voor de oprichting van een Vlaamse imamopleiding. Een andere rem op de ontwikkeling van zo’n academische opleiding is de taal. “Te weinig imams kennen het Nederlands op een academisch niveau en ook met de kennis van het Engels is meestal te beperkt”, Zegt Azzouz.

Die taalbarrière was een van de redenen waarom een eerder professionaliseringsproject on hold werd gezet. Dat project werd vier jaar geleden opgestart door de UAHA in samenwerking met de Jisr Al Amanamoskee in Hoboken. “Het was moeilijk om met die cursus het juiste publiek te bereiken, omdat net die imams die nog geen opleiding in Vlaanderen gevolgd hebben, het Nederlands niet voldoende beheersen om zo’n cursus te volgen”, aldus George Goffin, die namens de Universiteit van Antwerpen bij het project betrokken is.


Dit artikel werd gepubliceerd door Newsmonkey op 20/06/2017

vorige volgende