ANTWERPEN - Kinderen moeten meer betrokken worden bij kunst en cultuur. Op welke manier dat moet gebeuren, was onderwerp van een academische brainstormsessie op 25 februari in HETPALEIS.

“Vandaag zal de basis gelegd worden van wat de geschiedenis zal ingaan als de grote omwenteling van het kinderkunstenbeleid op elk niveau, maar dan vooral op stedelijk niveau.” Met deze profetische woorden startte Jelle Van Riet, literair journaliste en gastvrouw van de namiddag, de academische lezing.

Belangrijk

Acht gastsprekers uit verschillende hoeken kwamen samen om enerzijds te vertellen over de ervaringen die hen in contact brachten met kunst en anderzijds om suggesties aan te brengen voor een betere kinderparticipatie aan kunst.

Philip Heylen, Antwerps schepen voor Cultuur, mocht de spits afbijten: “Het is ongelooflijk belangrijk om met kunst om te gaan, het is ongelooflijk belangrijk dat de mensen in deze zaal cultuur belangrijk vinden en het is ongelooflijk belangrijk dat men andere mensen overtuigt dat het belangrijk blijft om erin te investeren.” Volgens Heylen is het hoog tijd om een betere verbinding in de cultuurwereld tussen jong en oud, tussen binnen- en buitenland of tussen amateurs en professionelen tot stand te brengen.

De overige panelleden vulden aan met eigen suggesties, de één al concreter of haalbaarder dan de andere. Zo vond Chantal Pattyn, netmanager van Klara, dat een beetje meer ernst met betrekking tot kunstlessen geen kwaad kan. Jan Peumans, voorzitter van Vlaams Parlement, wilt graag meer kinderkunst tentoonstellen in het Parlement. Hoofdredacteur van Ons Erfdeel Luc Devoldere adviseerde het volgende: “Laat kinderen iedere maand een gedicht vanbuiten leren en begin of eindig iedere taalles met het voorlezen van een gedicht of een fragment uit een boek.” Omwille van de stedelijke ‘vergroening’ opteerde Federaal minister van Werk Monica De Coninck voor een boekenreeks ‘Dertig tinten groen’ in plaats van ‘Dertig tinten grijs’. Tenslotte wilde Etienne Vermeersch, professor dr. Emeritus Universiteit Gent, kinderen aansporen om meer in een koor te zingen.

Ouders en leerkrachten

De bezoekers van deze academische zitting waren voornamelijk mensen uit het culturele veld. Hun meningen waren verdeeld. “Beeldend kunstenaar Koen Vanmechelen sprak heel mooi over warmte en dat je jongeren op die manier met kunst in aanraking kunt brengen", zegt Tom Schiepers. "Ook heel mooi was Etienne Vermeersch die aan zijn jeugd terugdacht. Laat kinderen participeren, laat ze zelf de wereld ontdekken.

“Wat mij het meest is bijgebleven, is dat een kind bepaalde sleutelfiguren nodig heeft in het leven: je moet kinderen de vrijheid geven maar hen tevens begeleiden op het pad naar kunst. De ouders spelen daarin een belangrijke rol. Maar er moet ook meer aandacht gegeven worden aan de leerkrachten en hoe zij daarmee zouden moeten omgaan op een zo efficiënt mogelijke manier. De suggesties die gegeven werden, mochten voor mij wel concreter zijn”, besluit mevrouw Vaneupen.

© 2013 – StampMedia – Laura Lefever, foto: Luis Muñoz