Van 22 tot 28 augustus organiseert AmuseeVous, een cultuurorganisatie voor en door jongeren, Pop Up Art op het Kunstschip Gandavus Portus in Gent. Deze kunstverkoop is bedoeld om het publiek te laten kennismaken met de jonge kunstenaars en hun werken. Op zondag 21 augustus vond de vernissage plaats.

"AmuseeVous slaat terug op vier belangrijke pijlers", legt Joachim Desmet, regiocoördinator voor Oost-Vlaanderen, ons uit. "De 'A' doelt op de aha-ervaring die je voelt wanneer je naar kunst kijkt. 'Musee' staat voor 'museum' en 'amusee' benadrukt het plezier dat kunst geeft. 'Vous' betekent dat de jongeren centraal staan." Via een mailinglijst en door het aanschrijven van kunstscholen, zoals het KASK in Gent, ronselt de vzw jong talent voor projecten. "Soms hebben we twee keer zo veel geïnteresseerden als het aantal plaatsen", zegt Joachim Desmet tevreden.

Beelden onder woorden gebracht

De werken van Preben Van der Straete roepen herinneringen op aan legomannetjes uit de kindertijd. "Zeg liever dat ik me gebaseerd heb op meccano", lacht hij. "Dat zijn complexere bouwsystemen." Eerst hield hij zich bezig met enkel de bouwsystemen, pas later zijn de personages erbij gekomen. "Ik maak ook grotere constructies, waarbij de toeschouwers dan als personages in mijn werken kunnen wandelen, maar dat is niet altijd evident", vertelt hij.

Emilie Bonjé is een jonge fotografe, die eerst schilderkunst studeerde. Ze versmelt schilderkunst met fotografie en creëert 'constructions', waarbij ze verschillende beelden tot een geheel maakt. "Ik was altijd al geïnteresseerd in perspectief", vertelt ze. "Hoe zien wij? Wat is een beeld?" Dat ze geen diepte kan zien, heeft haar werk als kunstenares erg beïnvloed. "Daardoor werk ik veel met spiegelingen, zowel links-rechts, als boven-onder."

Toekomst

Terwijl meer en meer mensen toestromen, vertelt organisator Desmet: "We hebben het hele project in drie weken in elkaar gestoken met een budget van zeshonderd euro." Er volgen nog projecten, zoals de Kotroute in november, waarbij kunstenaars hun werk op kot tentoonstellen. In maart 2012 volgt het project, 'Mijn Museum', waarbij tien tot twaalf jongeren hun kunst in een museum kunnen tonen. "Het zal waarschijnlijk in het Design museum Gent doorgaan, maar meer kan ik er nog niet over zeggen", vertelt de regiocoördinator geheimzinnig. Aan de opkomst en het enthousiasme op de Kunstboot te zien, is er nog een mooie toekomst weggelegd voor jonge kunstenaars.

© 2011 - StampMedia - Michaël Verest