De stad Antwerpen organiseert opnieuw participatiemomenten rond de vernieuwing van de Scheldekaaien. Op 18 februari werd het schetsontwerp van Sint-Andries en 't Zuid al voorgelegd aan tien jongeren. In jeugdcentrum Habbekrats gooiden ze enkele ideeën op tafel.

Voor de jongeren hun mening konden verkondigen, werd het concept aan hen voorgesteld. De presentatie gaf een duidelijk beeld van hoe de nieuwe Scheldekaaien er over enkele jaren kunnen uitzien. De volwassenen die aanwezig waren in het jeugdcentrum kregen een presentatie van een uur voorgeschoteld. Maar de jongeren mochten al na een kwartier beginnen met het opperen van ideeën aan de hand van de voorlopige plannen en enkele vooropgestelde vragen.

Het plan

Momenteel zijn de Scheldekaaien in een slechte staat. De stad loopt risico op overstromingen maar daar zal door de vernieuwing van de kaaien verandering in komen. Een ophoging van de dijk tot 2,25 meter en werken met een vaste waterkering zal een oplossing zijn.

Hiervoor werden al concrete plannen opgemaakt. Zo zal de dijk heel divers zijn qua vormgeving en opgedeeld in verschillende stroken. De bedoeling is ook om twee sferen te creëren. Langs de stadskant wil men vooral veel groen integreren in tegenstelling tot de waterzijde waar veel met stenen wordt gewerkt. Ontwerpteam PROAP – Wit Architecten heeft in het ontwerp rekening gehouden om de oude materialen opnieuw te gebruiken.

Aan de kant van het water zal een grote open ruimte met kasseien ontstaan die overstroombaar is. Die kan ook gebruikt worden voor tijdelijke evenementen als een circus of voetbaltornooi. Op de Scheldekaaien komt ook een fiets- en wandelboulevard. Bovendien kunnen enkele grote graspartijen gebruikt worden om te zonnen of te spelen. Parkeerplaatsen zijn ondergronds aanwezig en een nieuwe tramlijn zal noord en zuid verbinden. Waar die in Sint-Andries tussen de auto's rijdt, krijgt die op 't Zuid een aparte bedding.

Graffiti op de kaaien

De Antwerpse jongeren hebben alvast enkele ideeën om deze ruimte nuttig te in te vullen. Wijkcoördinator Johan Van Eester noteerde hun bedenkingen. “Een graffitimuur zien de jongeren wel zitten en voor de bejaarden willen ze graag een bloementuin. Ter hoogte van de Zuidersluis kunnen de mensen fysiek contact hebben met het Scheldewater. De jongeren opperen om hier een klein strand te maken.” Ook een speeltuin voor de kleinere kinderen vinden ze een goed idee. In het cultuurgebouw aan de Zuidersluis zien ze zichzelf al naar een film kijken of op café zitten. Genoeg inspiratie dus om de Scheldekaaien te vullen.

Deze plannen zijn echter nog voorlopig. Op 28 maart zullen ze worden overhandigd aan de ontwerpers. Als alles volgens plan verloopt, wordt in juni het voorontwerp van het eerste deelproject teruggekoppeld. Eind 2010 zou het definitief ontwerp voor Sint – Andries en 't Zuid klaar moeten zijn. Het wordt dan opnieuw aan de Antwerpenaren voorgesteld.

Nog tot 3 maart 2010 vinden er verschillende participatiemomenten plaats. Meer info over dit project vind je op www.onzekaaien.be

© 2010 – StampMedia – Lizelotte Stroeckx